Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se na přípravě akce podíleli, aby byla technicky zajištěna. Jejich zásluhou bylo možné usednout na lavičku pod stanem a sledovat účinkující i po setmění.

První vystoupení patřilo dětem. Divadélko KOS přijelo s pohádkou pro děti Jak se léčí princové. Vyprávěla o tom, jak spokojenému království vládla dobrá královna. Ta měla starost, kdo po ní usedne na trůn, když jeden princ je Fintil a druhý Škudlil. Královna poslala své syny do služby k bábince Sušilce, aby princovské neduhy vyléčila. K tomu jí pomohly děti.


K posezení patří neodmyslitelně občerstvení a hudba. V letošním programu potěšila návštěvníky dechová hudba Doubravanka a chybět nemohlo ani taneční vystoupení.

Netolice navštívil Spolek hezkých holek pro Jámu a okolí. Na úvod jejich vystoupení zazněla písničk "Ten, kdo nezná Netolice" a po ní následoval Retro kabaret. Po krátké pauze vyplněné oblíbenými písněmi přišel na řadu další vstup Sokolky. Děvčata sklidila u obecenstva obdiv za humorné zpracování a zasloužený potlesk.

Malá dechová hudba Doubravanka hrála do půlnoci nejen tradiční repertoár, ale i moderní skladby. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce města Netolice podíleli!

Jiřina Petrášková