Netoličtí zastupitelé volili nové radní a zastupitele poté, co na tuto pozici rezignovali místostarosta Pavel Pilař a radní Leona Bucharová. Návrh starosty Vladimíra Peška, aby pozici místostarosty zastával radní Martin Kubička, podpořilo deset zastupitelů. Volba místostarosty a následně i radních byla veřejná. Ruku pro nového místostarostu zvedli i dva opoziční zastupitelé Lucie Reidingerová a Jan Kuliš. 

Vzhledem k tomu, že Martin Kubička zastával funkci radního, volili následně zastupitelé dva nové členy rady. I ti prošli vždy deseti hlasy, oba kandidovali za vítěznou stranu v komunálních volbách, za Nezávislé pro Netolice.

Více v tištěném vydání ve středu 23. března 2016