„Řeší, že jsou výrobky nekvalitní, někdy dodané nekompletní nebo jim prostě dojde, že koupili něco, co nepotřebují nebo je nad jejich finanční možností. Jedná se v podstatě o spotřebitelské problémy, které pak chtějí řešit. Dost často mají problém například s tím, že výrobek pošlou zpátky, ale on se jim vrátí, nebo se jim nedaří doručit odstoupení od smlouvy firmě, s níž smlouvu uzavřeli," popisuje Zdeněk Krejsa z Krebul, os.s.


Podle Hanky Rabenhauptové z prachatického městského úřadu jsou senioři s tím, jaké úskalí jim na předváděcích akcích může hrozit, informování. „A to jak na různých besedách, tak ale i prostřednictvím tiskopisů, článků a dokonce jsme jim pouštěli i film Šmejdi. Při té příležitosti jsme s nimi diskutovali o tom, proč na podobné akce chodí. Vyplývá z toho, že je vnímají jako společenskou událost, akci, na které se setkají se svými známými. Roli tu hraje ale i to, že často dostávají pozvánky formou dopisu. Dopis je pro ně něco víc, znamená to, že si na ně někdo vzpomněl, dal si práci s tím, aby jim napsal," vysvětlila k důvodům, proč nejčastěji senioři na promo akce chodí, Hanka Rabenhauptová.


V některých případech pak podlehnou a zakoupí výrobek, který stojí celé jejich úspory. „I o tom jsme mluvili. Když se ptáme, proč je kupují, tak hlavním důvodem je to, že nevydrží psychologický nátlak na ně, který trvá dlouhou dobu. Nakonec podlehnou, i když třeba na akci jdou s tím, že se tam jenom podívají a nic kupovat nebudou," popisuje Hanka Rabenhauptová. Podle ní je pro seniory řešením na podobné akce vůbec nechodit. „Nevystavují se tak nátlaku," dodala.

Dávají si pozor, komu sál pronajmou

Jedním z míst v Prachaticích, kde si měli teleficky kontaktovaní potenciální výherci tisícikoruny slíbenou výhru vyzvednout, měl být i sál Národního domu. Ten provozují Kulturní a informační služby města Prachatice. Ředitel KISu Michal Piloušek ale popřel, že by se taková akce měla v pondělí v sále Národního domu konat. A opatrní jsou prý i při sjednávání pronájmů sálu. „Dříve, než je z naší strany uzavřena smlouva o pronájmu sálu v Národním domě v Prachaticích, vždy si ověřujeme, na jakou akci to je a o jakou firmu se jedná," říká Michal Piloušek.

Akcím, které vypadají jako předváděcí akce a při nichž by mohl být vytvářen jakýkoli nátlak na návštěvníky, se KIS vyhýbá. "Obvykle si od nás sál pronajímají prodejci, kteří přijedou se zbožím. Máme ale zkušenosti i s tím, že si od nás chtěli různé firmy pronajmout sál na tak zvané promo akce, smlouvu jsme v takové chvíli neuzavřeli. Prověřování firem děláme i z toho důvodu, abychom se vyhnuli případným problémům při placení za pronájem. Na celý červen nemáme sál pronajatý žádné firmě, kterou bychom neznali, na promo akce vůbec. I když už jsme dotazy zaznamenali," dodal ředitel KIS Prachatice Michal Piloušek.