Při vypočítávání nákladů na svoz komunálního odpadu přitom mohou zastupitelé kalkulovat s hodnotami z roku 2011, letošní rok totiž ještě není uzavřen. To ale nic nemění na tom, že i v letošním roce většina obcí doplácela při hrazení financí za svoz komunálního odpadu ze svých rozpočtů. Ve chvíli, kdy bariéra padne, budou chtít obce přenést náklady na své obyvatele. Tedy alespoň částečně. Starostové se totiž shodují na tom, že příliš vysoké poplatky za odpad by mohly mnohým obyvatelům zasáhnout do rozpočtů až příliš. I když se tedy poplatky v drtivé většině obcí zvýší, obyvatelé nebudou na zaplacení odpadu sami.

Například ve Zdíkově platili obyvatelé za odpad přesně pět set korun, zatímco náklady propočítali zastupitelé na sedm set padesát korun. A jak uvedl starosta obce Zdeněk Kantořík, je jasné, že zastupitelé budou chtít povinný poplatek zvýšit. Zatím ale není jasné, o kolik.

„Je otázka, zda půjdeme až na tu horní hranici, což se může stát. Reálněji ale vidím další možnost, a to, že obec bude stále doplácet ze svého, i když se poplatek za svoz komunálního odpadu zvýší," uvažoval zdíkovský starosta a prozradil, že sám by viděl jako reálné zvýšení poplatku přibližně na šest set korun. Nerad by totiž navýšením o padesát procent zatížil sociálně slabé rodiny.

Podle Zdeňka Kantoříka, ale i dalších starostů obcí v prachatickém regionu, zvyšují ceny odpadu obyvatelé, kteří netřídí a vyhazují do komunálu i odpad, který by v něm končit nemusel. Ve Zdíkově je to například biologický odpad ze zahrádek, tráva a  staré listí. Tedy odpad, který v popelnicích končí i přesto, že Zdíkovští mají k dispozici komunální skládku biologického odpadu. Stejné komplikace způsobuje také stavební suť, která váží několikrát více než běžný komunální odpad.

Podobná je i situace v Dubu, kde ale zcela jistě cena za odpad ani v příštím roce magickou „pětistovku" nepřekročí. Podle vyjádření starosty městyse Václava Nováka platili v letošním roce dubští obyvatelé za odpad 460 korun a kdyby se snažili více třídit, mohla by být cena ještě nižší. „Do ceny ale nezapočteme například náklady na obnovu kontejnerů, které v loňském roce atakovaly hranici sta tisíc korun," konstatoval Václav Novák s tím, že cena se možná mírně zvýší, maximálně ale v řádu desetikorun.
Na svém zůstanou v příštím roce i Bohumiličtí. V obci  se totiž podle slov starosty Jaroslava Nového zatím daří z poplatků přesně pokrýt náklady na odvoz a skládkování odpadu. A i když se podle všeho budou zvyšovat náklady na  dopravu a zvýší se také daň z přidané hodnoty, vzniklý rozdíl ještě není možné přesně propočítat. Jestli se tedy budou ceny v Bohumilicích zvyšovat, ukáže až konečné vyúčtování letošní sezony.

Ve Strunkovicích nad Blanicí zastupitelé městyse o ceně odpadů na příští rok zatím ještě nerozhodli a chystají se jednat právě dnes. Rozhodnou o tom, zda bude městys ze svého rozpočtu i nadále dotovat odpady takovou měrou, jak tomu bylo doposud. Podle starosty městyse Karla Matějky je pravděpodobné, že se cena zvýší i ve Strunkovicích, pravděpodobně ale ani v příštím roce poplatky náklady zcela nepokryjí.

„Je na zastupitelích, zda rozhodnou o potřebě zvýšení  poplatku, nedovedu si ale představit, že by to bylo nějak dramatické. Samozřejmě i u nás jsou lidé, kteří se snaží poctivě třídit a doplácejí potom na ty nezodpovědné, kteří se tolik nesnaží," konstatoval Karel Matějka a vypočítal, že každý obyvatel by musel za odpad platit až šest set padesát korun, pokud by městys neměl nic doplácet.

Nové vyhlášky by každopádně měli zastupitelé obcí schválit co nejdříve, vyhlášky by totiž měly viset na úředních deskách nejméně patnáct dní před tím, než začnou platit. Nejpozději tedy do patnáctého prosince letošního roku.