Na posledním jednání zastupitelstva proto jeho členové rozhodli, aby bylo postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pokud tedy bude dluh na nájemném a službách s ním spojeným vyšší než jeho trojnásobek, bude přikročeno k výpovědi z nájmu bytu. Neplatiči by tedy měli své dluhy co nejdříve uhradit.