Zdravotnické zařízení tím sice nekončí, ale tým lidí pod hlavičkou sanatoria, který se podílel od roku 2005 na vzestupu zařízení, opouští své místo v nemocnici.
„V pondělí jsme obdrželi dopis od Sanatoria Javorník, kde nás informuje jeho jednatel o tom, že je připraven jednat o předání řízení společnosti. My jsme tento krok vzali na vědomí a nyní uděláme vše pro to, abychom našli nového provozovatele. Víme, že nemocnice je pátým největším zaměstnavatelem na Vimpersku a navíc má 90 lůžek následné péče, plus další široký rozsah služeb, a to nejen pro Vimperk,“ říká starosta Pavel Dvořák.
Ten se navíc vydal i s místostarostou a radní Jaroslavou Martanovou na jednání za zaměstnanci zařízení, kteří jsou nyní znejištěni.
„Nemůžeme pracovat v atmosféře, která nyní kolem nemocnice je,“ vysvětluje k zásadnímu kroku předseda správní rady nemocnice Petr Hladík. Reaguje tak na požadavky, které přednesl na zasedání správní rady její člen Martin Paštika.
„Vzniklo zde ovzduší nedůvěry,“ poznamenal Petr Hladík.
Hlavním důvodem, proč se Sanatorium Javorník rozhodlo k takto zásadnímu kroku, je podle jeho jednatele Vladimíra Stárka fakt, že na zasedání správní rady nemocnice zástupce města a její člen Martin Paštika sdělil, že možným řešením vztahu mezi městem a nemocnicí může být převzetí kontroly a řízení společnosti, což on sám preferuje.
„Martin Paštika vyslovil právní názor, že smlouva o výpůjčce nemovitostí mezi nemocnicí a městem je neplatná a nemocnice užívá objekty bez právního důvodu. Oznámil, že město bude požadovat uzavření řádné nájemní smlouvy a placení nájemného,“ poznamenal Vladimír Stárek, jednatel Sanatoria Javorník.

Po třech letech, kdy převzalo Sanatorium Javorník odpovědnost za Nemocnici Vimperk, o.p.s. se rozhodlo, že ukončí své působení v této organizaci.
„V pondělí jsme měli sezení zaměstnanců a ti se postavili za současné vedení. Jsem tu od roku 1994 a tohle je osmý zaměstnavatel a neustálé změny mě už dost vysilují. Teď, když jsme se měli dobře, tak zas další změna,“ komentovala současnou situaci jedna ze zdravotních sester, která si nepřála uvést své jméno.


Město nečeká


Podle slov starosty Vimperka bere rada města rozhodnutí vedení Sanatoria Javorník na vědomí. „Okamžitě začínáme situaci řešit, budeme hledat nového provozovatele. Chceme zařízení v plném rozsahu zachovat, chci, aby vše proběhlo co nejrychleji, protože to nejcennější jsou lidé, zaměstnanci, kteří nemůžou být v nejistotě. Když se nám rozpadnou kolektivy lékařů a sester, tak tu budeme mít budovy, ale zdravotní péči dělají zdravotníci,“ říká rezolutně starosta Pavel Dvořák.

Sanatorium Javorník vydalo k celé situaci otevřený dopis, v němž vysvětluje, proč odstupuje z čela nemocnice.

Vedení Nemocnice Vimperk, o.p.s. se vrací do rukou města


Vimperk - V roce 2005 převzala obchodní společnost Sanatorium Javorník, s.r.o. na žádost Města Vimperk odpovědnost za obecně prospěšnou společnost Nemocnice Vimperk, o.p.s. a tomu odpovídající pravomocí, spočívající v právu jmenovat členy správní a dozorčí rady.

Úkolem Sanatoria Javorník, s.r.o. bylo vyřešit krizovou situaci Nemocnice Vimperk, o.p.s., která byla v úpadku a provozovala činnost v nemovitostech, jejichž stav byl již nevyhovující, stejně jakož i vybavení a zařízení tohoto zdravotnického zařízení.

Nemocnice Vimperk, o.p.s. poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v oblasti zdravotnictví, a sociálních služeb, je provozovatelem zdravotnického zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, ambulance odborných lékařů, rehabilitace, biochemická a hematologická laboratoř, lékárna, atd. a nově poskytovatelem sociálních služeb.

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví Města Vimperk, se kterým byla v roce 2005 uzavřena smlouva o jejích výpůjčce na dobu 15,5 roku s ohledem na dluhy Nemocnice Vimperk, o.p.s. ve výši 11.626.291,77 Kč, které se nemocnice Vimperk, o.p.s. zavázala vypořádat bez pomoci Města Vimperk.

Na zasedání správní rady Nemocnice Vimperk, o.p.s. dne 17.8.2008 zástupce Města Vimperk ve správní radě Nemocnice Vimperk, o.p.s. Ing. Martin Paštika sdělil, že možným řešením vztahu Města Vimperk a Nemocnice Vimperk, o.p.s. může být převzetí zpět kontroly a řízení o.p.s., které on preferuje. Ing. Martin Paštika vyslovil dále právní názor, že smlouva o výpůjčce nemovitostí, kterou uzavřelo Město Vimperk s Nemocnice Vimperk, o.p.s., je neplatná a Nemocnice Vimperk, o.p.s. užívá nemovitostí města bez právního důvodu a oznámil, že Město Vimperk bude požadovat uzavření řádné nájemní smlouvy a placení obvyklého nájemného. Z těchto důvodů se Sanatorium Javorník, s.r.o. rozhodlo ukončit své působení v Nemocnice Vimperk, o.p.s.

Pro úplnost nutno dodat, že Sanatorium Javorník, s.r.o. pomohla překonat obtížné období Nemocnice Vimperk, o.p.s. v roce 2005 ( úpadek v důsledku předlužení a dlouhodobé neschopnosti splácet závazky po splatnosti ) na žádost bývalé starostky Stanislavy Chumanové. Obchodní společnost Sanatorium Javorník , s.r.o. splnila svůj úkol a Nemocnice Vimperk, o.p.s. je dnes společností ekonomicky stabilizovanou, bez dluhů a zásadních problémů. Má uzavřeny dlouhodobé smlouvy se zdravotními pojišťovnami, za uplynulé tři roky došlo k téměř zdvojnásobení tržeb, počtu pracovních míst a činností. Nemovitosti Města Vimperk byly vlastní investiční činnosti Nemocnice Vimperk, o.p.s. zhodnoceny zásadním způsobem a byla provedena téměř z poloviny jejich rekonstrukce.

Sanatorium Javorník, s.r.o. splnila svůj hlavní úkol konsolidovat obecně prospěšnou společnost Nemocnice Vimperk, o.p.s. a je připravena předat řízení Nemocnice Vimperk, o.p.s. Městu Vimperk.

JUDr. Vladimír Stárek, jednatel Sanatorium - Javorník s.r.o.


Za poslední tři roky byla v nemocnici vyměněna okna celkovým nákladem 6 milionů korun, v září loňského roku otevřeno zcela nové oddělení s třiceti sociálními lůžky, zrekonstruována rehabilitace, odborné ambulance, částečně oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, laboratoř, lékárna a prodejna zdravotnických pomůcek.
„Rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných je nyní pozastavena, nežádali jsme o dotace, protože ty jsou vázány na budovy, žádali jsme jen o vybavení. Doufám, že další provozovatel bude pokračovat v tom, co jsme začali. Nechceme odcházet s tím, že bouchneme dveřmi, chceme, aby naše práce měla smysl a někdo v ní dál pokračoval. V žádném případě nechceme nemocnici ublížit,“ dodal Petr Hladík.
Vyjádření Martina Paštiky se do redakční uzávěrky nepodařilo získat, jeho telefon byl nedostupný.