Pátek 30. října 2015: Nemocnice musí vyčkat do pondělí. To bude mít ředitel Michal Čarvaš k dispozici rozbory vody z pátečního dopoledne. „Operace plánované na pondělí jsme nuceni zrušit a doufáme, že v pondělí se konečně dozvíme dobrou zprávu a krizový režim nemocnice bude ukončen od úterý," uvedl. Další informace připravujeme do tištěného vydání v sobotu 31. října.

Čtvrtek 29. října 2015:  Do čtvrtka čekalo vedení prachatické nemocnice na výsledky rozborů znečištěné pitné vody. Krizový scénář podle ředitele Nemocnice v Prachaticích Michala Čarvaše pokračuje. „Vzorky odebrané v pondělí prokázaly, že došlo ke kontaminaci vody jak ve vodojemu, tak v nemocničním potrubí. To znamená, že stále pokračují všechna dočasně zavedená opatření. Voda v rozvodech je stále považována za užitkovou," uvedl.Pitná voda je do prachatické nemocnice dodávána z provizorních zdrojů. Vzorky hygienici odebrali také v úterý a ve středu. Na jejich výsledky musí nemocnice opět čekat. Podle informací ředitele Čarvaše sice nemocnice provádí odběry vlastní, ale jejich výsledek na situaci nic změnit nemůže. "Ty jsou pouze pro nás a mají informační charakter," řekl ve čtvrtek dopoledne. Uvedl však, že jisté zlepšení je. To, že je nemocniční voda pitná, však mohou oficiálně posuzovat pouze hygienici. Proto nemocnice vodu nadále považuje za užitkovou. Provizorní opatření v souvislosti se zásobováním pitnou vodou budou platit v nemocnici minimálně do pátku 30. října. 

Zdroj pitné vody kontaminovaly odpadní vody, které do jednoho ze zdrojů pitné vody prosákly vinou havárie na potrubí. Lidí ve městě se znečištění netýká. Znečištění je pouze v uzavřené síti pro nemocniční budovu. 

V souvislosti s havárií bude nemocnice podle Michala Čarvaše iniciovat jednání s vodohospodářskou společností Čevak a městem Prachatice, jejichž výsledkem by mělo být nalezení způsobu zajištění dodávek pitné vody pro nemocnici tak, aby se podobná situace nemohla již v budoucnu opakovat. Dříve než dojde k úplné nápravě poškozeného potrubí to ale nebude možné.

Středa 28. října 2015: „Čekáme na výsledky vzorků vody, které jsme odebrali znovu v úterý. Studnu jsme vyčistili, ve čtvrtek budeme znát výsledky rozboru," uvedl vedoucí prachatického střediska ČEVAKu František Tomčány. Pracovníci nemocnice dokončili sanaci všech zařízení, která přišla do kontaktu s kontaminovanou vodou a čekají na výsledky kontrolních vzorků vody odebrané v úterý a ve středu již po proplachu, vyčištění a napuštění celého vodovodního systému z nového nezávadného zdroje. Ty budou v pátek 30. října

Hygienici odeberou vzorky, v laboratoři stanoví Ph vody 
a chloru a následně začnou 
s kultivací. To je jen krátký výčet toho, co se děje s vodou 
z nemocnice, kterou krajská hygienická stanice vyhodnocuje. „Kultivace trvá zhruba čtyřicet osm hodin, rychleji to opravdu nejde. Čeká se, až narostou kolonie bakterií a následně se podle toho udělají výpočty. V případě pitné vody, obzvlášť v nemocnici, je zvýšená obezřetnost jen na místě," říká odbornice na kvalitu pitné vody Jana Krejsová. Podle ní se obvykle odběry vzorků opakují, aby byla jednak jistota výsledků 
a v případě, že je voda kontaminovaná, možnost sledovat posun v její kvalitě.

Úterý 27. října 2015: Pracovníkům Čevaku se podařilo opravit havárii na kanalizačním potrubí. Také během úterý prováděli dezinfekci vodovodního potrubí a vodojemu v nemocnici. Vedoucí lékařka Hemodialyzačního střediska Eva Pauchová upřesnila, že pro pacienty zajistila místa v nemocnicích v Českém Krumlově, Strakonicích a Českých Budějovicích minimálně do pátku. 

Podnělí 26. října 2015: Voda tekoucí 
z kohoutků v prachatické nemocnici není pitná. Tuto informaci se v pondělí kolem půl osmé ráno dozvěděli všichni pacienti hospitalizovaní v Nemocnici Prachatice. Informaci Prachatickému deníku potvrdil ředitel nemocnice Michal Čarvaš: „Zřejmě v noci došlo k havárii na kanalizačním potrubí a odpadní voda prosákla do studny, která je jedním ze zdrojů pitné vody pro areál nemocnice." Voda, která tekla z kohoutků, silně zapáchala. Okamžitě došlo k odstavení zdroje pitné vody. „Jídlo z kuchyně jsme zlikvidovali, začalo se vařit znovu. Čaj určený pacientům jsme vylili," doplnil ředitel. Na jednotlivá oddělení nemocnice byly neprodleně dovezeny zásoby balené vody, ke kuchyni přibyla cisterna. 

Obyvatelé Prachatic ale nemusejí mít strach, že by se znečištěná voda dostala do jejich domácností. Zasažený zdroj pitné vody je totiž určen pouze pro nemocnici. „Studna slouží pouze pro zásobování areálu nemocnice, je tedy vyloučeno, aby se kontaminovaná voda dostala do vodovodní sítě města Prachatice," uvedl provozní ředitel ČEVAK Lubor Tomanec. Zaměstnanci společnosti ČEVAK ze studny veškerou vodu vyčerpají a poté studnu vyčistí a vydezinfikují. „Její znovu zprovoznění bude trvat zhruba týden, za předpokladu, že vzorky vody ze studny, odebrané po dezinfekci, vyhoví. Do této doby nebude v žádném případě tento zdroj vody použit," vysvětlil s tím, že v areálu nemocnice jsou nyní přistaveny dvě cisterny, které zajistí zásobování pitnou vodou.

Pro zhruba čtyřicet pacientů musela zajistit místa v jiných hemodialyzačních střediscích vedoucí lékařka Hemodialyzačního střediska Nemocnice Prachatice Eva Pauchová. Vzhledem ke kvalitě vody totiž není možné v prachatické nemocnici minimálně do pátku hemodialýzu vykonávat. „Snažíme se situaci samozřejmě co nejrychleji vyřešit. Našim pacientům jsme museli zajistit místa v jiných nemocnicích, obvolat je a informovat je o tom, že budou převezeni jinam a připravit pro ně potřebnou dokumentaci. Střediska v Českém Krumlově a Strakonicích nám vyšla vstříc, vypomůžeme jim i personálně. Ještě dojednáváme středisko v Českých Budějovicích," uvedla včera Eva Pauchová. Ta doufá, že ve čtvrtek už bude opět v provozu prachatické středisko. „Problém je například i s tím, že máme pacienty čerstvě po operaci," doplnila. 

Plánované operace jsou podle slov ředitele Nemocnice Prachatice Michala Čarvaše do konce týdne úplně zrušeny. „Během pomdělí se to všichni naši pacienti dozvěděli. Pacienty akutní převezeme do jiných nemocnic na jihu Čech ," řekl. Doplnil, že vodu, která teče z nemocničních kohoutků, mohou pacienti běžně použít na mytí. „Pouze její pití je do odvolání zakázáno," řekl.
Zatímco plánované operace se dají přesunout na jiný termín, v případě porodů to možné není. „Rodičky budeme zřejmě odesílat do jiných nemocnic," řekl včera primář gynekologicko porodnického oddělení Bohuslav Wackershauser se slovy, že jinou komplikaci, která by měla dopad na provoz gynekologicko- porodnického oddělení nebo pacientky samotné, krizový stav s pitnou vodou nepřináší. Maminky na oddělení se o tom, že voda není pitná, dozvěděly podle svých slov kolem půl osmé ráno. „Přišla mi to říct sestřička. U kohoutků v koupelně vylepila cedulku, že voda není pitná. Čaj, který jsme měli, jsme museli vylít," popsala Helena Klimešová z Prachatic, které se v neděli v šest hodin ráno narodila holčička Antonie. Doplnila, že ředitel nemocnice donesl na oddělení balenou vodu, kterou maminkám pak sestry roznesly do pokojů. Ve chvíli, kdy mají zajištěný přísun balené vody, problém maminky nemají. Alespoň to potvrdila Petra Szmeková z Prachatic, která se v neděli večer stala poprvé maminkou holčičky Nely.

O čištění zdroje pitné vody se podle slov mluvčí jihočeského ČEVAKu Lenky Zimmelové starají prachatičtí zaměstnanci společnosti. „Zdůrazňuji, že část kanalizace, na které k havárii došlo, naše společnost neprovozuje," upřesnila. Ředitel nemocnice Michal Čarvaš její slova potvrdil a dodal, že nemocnice zajistila firmu, která hned během pondělka začala havárii kanalizace opravovat. „Nedokážu odhadnout finanční náklady. Snad se vše podaří vyřešit do konce týdne," věří.

Vedoucí provozního střediska ČEVAK Prachaticích František Tomčány je od pondělního rána přímo u studny, která byla znečištěna, a spolu se svými kolegy zajišťuje odčerpávání znečištěné vody. Podle jeho slov jde pouze o lokální problém v uzavřené síti, která je pouze pro areál nemocnice. František Tomčány se s podobným problémem, že by se odpadní voda dostala do zdroje pitné, za dobu své praxe ještě nesetkal. „Podle mého pohledu vyhnila kameninová hrdla a kořenový systém stromů se prorostl do potrubí. Právě to mohlo způsobit ucpání odtoku kanalizace a následný prosak do zdroje pitné vody," odhaduje důvod havárie.

Studnu, z níž nemocnice vodu odebírá, spravuje prachatické středisko ČEVAKu. Jeho vedoucí František Tomčány ujistil, že závadnou vodu začal správce vodohospodářského majetku odčerpávat 
a čistit. „Její vzorky jsme odebrali pro mikrobiologický 
a následně chemický rozbor. Výsledky budeme mít za dva až tři dny," popsal. Znečištěná studna je odstavená a do nemocničního řadu jde voda z jiných zdrojů. „V tuto chvíli na ni nahlížíme jako na užitkovou. Je možné si v ní umýt ruce. Výsledek rozborů budeme vědět ve čtvrtek," doplnil Michal Čarvaš. Dodal, že nemocnice zastavila příjem pacientů, odložila veškeré plánované operace a pacienti, kteří docházejí na hemodialýzu, musejí cestovat do jiných jihočeských nemocnic. 

„V tuto chvíli ji ovšem považujeme pouze za užitkovou, neboť nevíme, zda a na kolik došlo ke kontaminaci," uvedl. Potvrdil však, že došlo k havárii kanalizačním potrubí a odpadní voda prosákla do studny, odkud je do areálu nemocnice zajištěn přívod pitné vody. Nemocnice okamžitě začala čerpat vodu z vlastních zdrojů a vodojem, který čerpal vodu ze studny, kde s došlo ke kontaminaci odstavila. 

Nemocnice zastavila přijem pacientů a zastavila plánované operace. "Akutní pacienty, stejně jako například ty, kteří docházejí na dialýzu, převážíme do jiných nemocnic," ujistil. Zatím nikdo nezná výsledky vzorků vody, ty budou do tří dnů. "Do té doby budeme používat pitnou vodu z cisteren a tu balenou," řekl s tím, že plný provoz bude nemocnice schopná obnovit nejdříve v pátek. V nemocničním bufetu kávu jak pacientům, tak návštěvám uvaří z vody balené, kterou si zajistili hned ráno poté, co zjistili, že voda z kohoutku není použitelná. 

Odmítá zároveň možnost, že by k havárii mohlo dojít v důsledku nedávných oprav v Krumlovské ulici. Termín dokončení opravy odhaduje na čtvrtek, spíš pátek tohoto týdne. „Důležité je zprůchodnit kanalizaci. V současné chvíli jen řešíme příčiny, odčerpáváme kanalizaci. Musíme osekat kořenový systém. Jakmile bude kanalizace průchodná, máme vyhráno. Pak se můžeme naplno věnovat desinfekci samotné studny. Teprve potom pomůžeme nemocnici s desinfekcí jejich vlastního vodojemu," popsal postup prací.