Areál prachatické nemocnice.Areál prachatické nemocnice.Zdroj: Nemocnice PrachaticeV roce 2023 Nemocnice Prachatice počty zákroků. To se je patrné na počtech provedených výkonů ve srovnání posledních let zejména ne třech vybraných odděleních. Gynekologicko-porodnické oddělení oproti roku 2022 navýšilo v minulém roce počet výkonů na více než dvojnásobek. Největší počet výkonů, které meziročně vzrostly jsou laparoskopické a torakoskopické výkony, dilatace děložního hrdla nebo kyretáž děložního hrdla. Chirurgické oddělení meziročně navýšilo počet výkonů o deset procent. I zde nejvíce rostl počet výkonů laparoskopických a torakoskopických, dále pak ošetření zlomenin a operace kýly. Počty výkonů rostly také na ortopedicko-traumatologickém oddělení, a to o dvaatřicet procent. Nejčasněji prováděnými výkony byly totální endoprotézy. Totálních endoprotéz kolenního kloubu a totálních endoprotéz kyčelního kloubu lékaři v prachatické nemocnici udělali celkem pět set. Třetí nejčastěji uskutečněný ortopedický výkon byla složitá artroskopie.

Moderní vybavení

V posledních letech nemocnice investovala nemalé částky do rozvoje a vybavení. Příkladem jsou např. rekonstrukce budov a rekonstrukce operačních sálů nebo nová ortopedická JIP, nákup moderních technologií na operační sály nebo nákup nových sanitek pro převozy pacientů. „I přes obrovské investice do materiálního vybavení nemocnice je stále na prvním místě personál, který našim pacientům poskytuje péči. Hledáme vhodné kandidáty na řadu lékařský pozic napříč odděleními. Stejně důležití jsou i nelékařští zdravotníci, kterých díky rychlému rozvoji nemocnice máme také nedostatek. Aktuálně třeba hledáme setry na lůžka na chirurgické obory,“ uvedl ředitel Nemocnice v Prachaticích Michal Čarvaš.

Aktuálně největší poptávku po doplnění personálních stavů řeší gynekologicko-porodnické oddělení a oddělení interní péče. Gynekologicko-porodnické oddělení prošlo před nedávnem velkou generační obměnou. Loni na tam nastoupil nový primář Vladimír Študent, který má v plánu oddělení posunout dopředu. Nejvíce se tento záměr projevuje v porodnické části oddělení. „Moc mě těší, že k nám začínají jezdit rodit ženy i z jiných okresů, a že si práci celého mého týmu moc cení. Pravdou ale je, že oddělení potřebujeme personálně posílit,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Vladimír Študent.

MUDr. Vladimír Študent, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v Prachaticích.
Nový primář prachatické gynekologie plánuje otevřít centrum onkologické prevence

Lékařem na Šumavě

Nemocnice Prachatice, a. s.
personalni@nempt.cz
telefon: 388 600 290
www.nempt.cz

Kampaně na nábor nejen zdravotnického personálu proto prachatická nemocnice neukončila. Ve spolupráci s externím dodavatelem navíc před několika dny spustila celorepublikovou náborovou kampaň https://lekaremnasumave.cz, která má přivést nové lékařské kolegy jak z řad absolventů vysokých škol, tak také zkušené odborníky z praxe. I mimo nově vyhlášený nábor se ale zájemci o práci v Nemocnici v Prachaticích mohou hlásit na jejím personálním oddělení.