Tzv. dozorový audit menšího rozsahu se provádí každoročně, vždy ke konci roku, jednou za tři roky se však v organizacích, které jsou certifikované podle ISO, provádí audit rozsáhlejší, vícedenní. Auditoři firmy Triton Cert i tentokrát proto zjišťovali, jak je v nemocnici systém řízení kvality zaveden a praktikován. Na celkem 20 pracovištích se ověřovalo, zda jsou plněna pravidla a povinnosti, které norma ukládá. Během dvou dnů byly provedeny audity celkem na dvaceti pracovištích různých typů – vedle zdravotnických oddělení (14 pracovišť) i provozy související, nezdravotnické – stravovací provoz, prádelna, technické oddělení a další (6 pracovišť). Jak bylo při auditech zjištěno, systém řízení kvality v Nemocnici Prachatice, a.s. požadavkům normy vyhověl a obhájil tak certifikát kvality na další období. Pokračujeme proto v systému trvalého zvyšování kvality, tj. zlepšování služeb. Každoročně si nemocnice stanoví určité cíle, kterých by chtěla dosáhnout. Všichni už bereme v nemocnici automaticky provoz recepce i zásadní přestavbu interního a gynekologicko-porodnického oddělení, jež byly jedním z prvních cílů v rámci tohoto systému zlepšování. Dalším větším úkolem, byť pro pacienty méně viditelným, bylo v letošním roce zajištění digitalizace rentgenových snímků, tj. možnost jejich přenosu elektronicky (přes počítače). Velké investiční akce plánované na letošní rok se přesouvají – budou realizovány v roce příštím: Výměna většiny oken v celé nemocnici a zejména rekonstrukce pavilónu chirurgie – pokojů a sociálního zařízení. Obměna a stavební úprava těchto prostor je v dnešní době velmi žádoucí, ostatně požadavek na lepší podmínky hygienického vybavení vyjádřili i někteří z vás, z řad pacientů chirurgického oddělení, v dotaznících, které jsou k dispozici na všech lůžkových odděleních i v ambulantních složkách. Podstatou a cílem zavedeného systému řízení kvality je dosahovat stále vyšší spokojenosti vás, našich pacientů, i zaměstnanců. Věřme, že se nám to bude i nadále dařit. A díky vašim reakcím, informacím z dotazníků, se budeme aktuálně zaměřovat na oblasti, které jsou důležité z vašeho pohledu. DAGMAR JANOUŠKOVÁ hlavní sestra Nemocnice Prachatice