Od března čekali lékaři, zdravotní sestry i samotní obyvatelé Vimperku, zda i letos podpoří vimperští zastupitelé provoz chirurgické ambulance v areálu nemocnice provozované společností BH-Nemocnice Vimperk.

Chirurgická ambulanceChirurgickou ambulanci zajišťuje BH-Nemocnice Vimperk v rozsahu sedmi dnů v týdnu v pracovní dny od 7.30 do 12 a od 12.30 do 16 hodin, o víkendech pak od 8 do 16 hodin.


Žádost o příspěvek se dostala na stůl zastupitelům opakovaně již v září. Tehdy ji však odložili s tím, že sice
s příspěvkem jako takovým problém nemají, ale požadovali objasnit kroky, které se
v nemocnici udály. Konkrétně se dožadovali vysvětlení, proč a zda vůbec došlo k vyvedení laboratorního pracoviště klinické biochemie ze struktury akciové společnosti. Proto 
v září příspěvek na provoz chirurgické ambulance schválen nebyl.


Zastupitel Pavel Dvořák následně začátkem listopadu zaslal místostarostce Jaroslavě Martanové interpelaci, v níž mimo jiného požadoval vysvětlení těchto kroků, stejně jako postoj dozorčí rady BH-Nemocnice Vimperk.


Aktuálně se zastupitelé vrátili k projednání příspěvku pro provoz chirurgické ambulance toto pondělí a odsouhlasili, že město poskytne na tuto činnost v rozpočtu letošního roku již vyčleněných 400 tisíc korun. Pokud nemocnice nebude ambulanci po určitou dobu provozovat, po vyúčtování vrátí městu odpovídající částku.


Podle ředitele nemocnice Petra Davida budou peníze 
z příspěvku využity stejně jako v minulých letech do mzdových prostředků, které má BH-Nemocnice Vimperk jako vydání spojená s provozem ambulance. „Za sebe mohu říct, že chci, aby tato služba byla provozována dál, a chceme ji zachovat. Byl bych raději, pokud bychom do budoucna našli větší podíl města, ale to asi nebude," uvedl Petr David.