„Investujeme jak do modernějšího zařízení, jako jsou elektricky polohovatelná lůžka, takdo výstavby nových prostor,“ upřesnil ředitel.

Mezi největší investiční akce patří přístavba. V prostoru vedle chirurgické ambulance vznikne dvoupatrová budova, kam nemocnice umístí ambulance urgentního příjmu a službu první pomoci. „V přízemí by měly být dvě interní a dětská ambulance s čekárnami a sesternou,“ popsal Michal Čarvaš. V patře pak vedení nemocnice plánuje dospávací pokoje pro potřeby operačních sálů. „Letos připravíme projekt a vypsáním soutěže příští rok to zrealizujeme,“ doplnil. Podle jeho odhadů by měla budova stát asi 10 milionů korun.