„Zastupitelé měli minulé pondělí seminář, kde jsme si vysvětlili některé termíny a čísla. V září jsem navštívil hejtmana, který je o věci informován a sleduje ji. K 30. září pak odstoupili ze správní rady nemocnice zástupci Sanatoria Javorník a rada byla doplněna o nové členy. Současně byla předsedkyní v této chvíli čtyřčlenné rady zvolena radní Jaroslava Martanová,“ seznámil s vývojem situace zastupitele i veřejnost starosta Pavel Dvořák. Zároveň uvedl, že se dokončuje právní náhled možností dalšího fungování nemocnice a v příštím týdnu by měl být znám výsledek.

Jaroslav Pulkrábek

Více v tištěném vydání ve středu 8. října 2008.