Čisté příjmy pro letošní rok by totiž měly dosáhnout výše jen 120 milionů korun, a to na pokrytí celkových plánovaných výdajů v úrovni 177 milionů korun prostě nestačí. A když se ještě připočítají splátky předchozích úvěrů ve výši 3,684 milionu, je více než zřejmé, že schodek bude nutné doplatit. Podle starosty Vimperku Bohumila Petráška jsou ale plánované akce schválené a zejména bez rekonstrukce úpravny vody v Brlohu by se mohlo město dostat v brzké době do zásadních potíží.

Právě úpravna vody spolkne druhou největší výdajovou položku na investice v letošním roce. „Týkat se bude hned dvou rozpočtů města. Letos je na rekonstrukci v rozpočtu kolem šestnácti milionů korun, v příštím roce bude dokončení stát dalších zhruba devět milionů korun," upozornil starosta.

Ten se nevyhnul kritice zastupitele Pavla Dvořáka, že návrh rozpočtu nepředložil zastupitelům k připomínkování na pracovním jednání. Podle starosty se sice pracovní schůzka přímo k rozpočtu nekonala, nicméně se před schvalováním rozpočtu jedna uskutečnila a bylo na ní možno návrh projednat. „Na toto jednání ale přišli jen tři zastupitelé," dodal.