Prachatická radnice je si vědoma, že chodník je zničený a dokonce již má zhotovenou projektovou dokumentaci, ale nejprve vyzvala vlastníky přilehlých opěrných zdí, aby si je opravili. „Dřív se do opravy chodníku nepustíme,“ řekl Martin Malý, starosta Prachatic.

Upřesnil, že do doby, než bude opěrná zeď opravena, se město do opravy chodníku nepustí, i když je v jeho majetku. Podle starosty by mohlo při opravách zdi následně, dojít k jeho poničení.