Teď má přijít na řadu i hokejový potěr. Podle starostky Jaroslavy Martanové by se tak mělo stát ve dvou etapách. „První se bude týkat veškerých údržbových prací interiéru šaten včetně osazení nových oken, dveří a nového zastřešení nad zázemím, tedy nad sprchami. Počítá se i s novým vybavením sociálních zařízení. Dohromady to představuje částku 2,6 milionu korun bez DPH v rozpočtovaných cenách. Při pohledu do položkového rozpočtu jsou některé věci, které by se daly udělat v druhé etapě, takže výsledná částka pro první etapu na nezbytně nutné práce je kolem 1,5 milionu korun. Při přípravě rozpočtu byla navržena na příští rok kompletní oprava interiéru, pokud nedostaneme dotaci. V případě, že dotaci získáme, uděláme všechno. Pro příští rok v každém případě počítá rozpočet s jedním milionem korun nově a dalších čtyři sta tisíc korun dodáme z rozpočtu letošního roku. V následujícím roce bychom pak objekt zateplili, vyměnili střechu a dokončili úpravy v podkroví. Druhá etapa je řádově kolem milionu korun. Po dohodě se zástupci hokejového klubu bude možné po dobu rekonstrukce využít šatny, které jsou přímo v objektu zimního stadionu," doplnila starostka Jaroslava Martanová. Celkové náklady na rekonstrukci objektu jsou bez DPH 3,643 milionu korun s tím, že snahou města bude získat dotaci.