Kurz plavání rodičů s dětmi probíhal po celý školní rok každou středu od 16.30 do 17.30 hodin pod záštitou DDM Prachatice. Cílem tohoto kurzu bylo získat děti pro pohybovou aktivitu ve vodě. Vypěstovat v nich jistotu v bezpečném pohybu ve vodě, reálné sžití s vodou a vodním prostředím. Děti pomocí jednoduchých her a cvičení zvládly potápění, skoky do vody, základy splývání, plavání na zádech s nadlehčením. Největším úspěchem pro děti bylo zvládnutí výuky plavání bez doprovodu maminek a tatínků