Aby mělo vedení města konkrétnější přehled, kde se jeho obyvatelé necítí bezpečně, vytváří ve spolupráci s různými subjekty tak zvanou mapu pocitu bezpečí. Podle místostarostky Vimperku Jaroslavy Martanové je mapa téměř hotova. „Máme výsledky ze základních i středních škol, základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže i městské policie a čekáme jen na Policii ČR,“ uvedla Martanová.

Pro vimperskou radnici bude mapa pocitu bezpečí pracovní materiál, který chce pravidelně vyhodnocovat. „Jsme dohodnuti se školami, že budou zaznamenávat stručně a konkrétně případy, kdy dojde k nějakému přestupku, a to podle místa, času a podstaty přestupku. Nemělo by to suplovat vlastní hlášení přestupku městské policii nebo Policii ČR, to by mělo být prvotní. Pro nás to budou spíše podklady pro další práci městské policie,“ dodala místostarostka.

Podle Romana Hajníka se sice situace oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku ve Vimperku zklidnila, pocit nejistoty u obyvatel města však stále přetrvává. „Je smutné, když lidé musejí jít někam ven, přemýšlejí více o tom, že se tam budu bát jít, než že někam půjdou,“ tvrdil před nedávnem Hajník.

Už nyní z dodaných poznatků jasně vyplývá, že nejmenší pocit bezpečí mají obyvatelé Vimperku v městském parku a fontány. „Dále je to oblast zahrnující ulice Rožmberská a Pasovská, cestu, po které musejí chodit studenti gymnázia především na večeře, cestu na autobusové nádraží a ve večerních hodinách podchod v Sušické ulici,“ shrnula Martanová jednoznačná místa, kde se Vimperští necítí příliš bezpečně.

Podobnou mapu připravil již na podzim loňského roku tehdy dočasný vrchní strážník Daniel Ziemba. Ten sice upozorňoval na místa, kde městská policie eviduje vyšší četnost přestupkového chování, nicméně s názory obyčejných lidí se jednoznačně shoduje. Oproti již získaným poznatkům se naštěstí žádná další místa neobjevila. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové bylo při vytvoření mapy pocitu bezpečí pojmenování konkrétních míst, jen část podkladů. Stejně důležité bylo zjistit také časové rozmezí. „Asi jinak se budou cítit lidé v parku u Volyňky v dopoledních hodinách a jiný pocit bezpečí tam budou mít v podvečer, ve večerních a nočních hodinách, jinak to vypadá při školním roce a o prázdninách,“ dodala Martanová.

Jedním z míst, na které veřejnost v loňském roce upozorňovala v souvislosti s obtěžováním a nevhodným chováním, bylo parkoviště u Tesca a prostor za obchodním domem, kam personál po skončení prodejní doby ukládal do kontejneru prošlé či poškozené zejména potravinářské zboží. „Dohodli jsme se, že pro tyto účely bude vyčleněn jeden kontejner, který se zamyká a naše městské služby jej každý den vyváží. Tím došlo ke zklidnění situace v této lokalitě,“ dodal starosta Bohumil Petrášek.

Kde se Vimperáci necítí bezpečně?
Podle hodnocení, které prováděli žáci základních a středních škol a děti ze zájmových kroužků volnočasových zařízení, se nejméně bezpečně cítí v tradičních lokalitách. Jsou to především lokality v centru města a v jeho blízkosti, tedy ulice Pasovská, městský park u Volyňky či ulice Rožmberská. ne právě bezpečně se cítí také na cestě k autobusovému nádraží a v jeho okolí, v podchodu pod Sušickou ulicí. Rozhodující jsou při vnímání pocitu bezpečí nejen lokality, ale i časy.