Ty totiž podle slov zdejší knihovnice Martiny Pechové byly spojeny s činností několika spolků z konce devatenáctého a začátku dvacátého století, které si právě spolkové knihovny zakládaly. Pro veřejnou knihovnu byly po druhé světové válce vyhrazeny prostory zadního traktu obecního úřadu, odkud ale byla v roce 2003 přestěhována do nově upravených prostor v bývalém učilišti. „Zhruba před třemi lety se navrátila do původního objektu, kde získala doopravdy reprezentativní prostory. V nich se kromě knihovního fondu, který se jen v loňském roce rozrostl o dalších přibližně dvě stě sedmdesát nových knih, nachází i dostatek místa pro počítačové pracoviště. V neposlední řadě je ale tady místo i pro naši kulturní činnost,“ popsala knihovnice, která upřesňuje, že dnes si čtenáři mohou vybírat z necelých třinácti tisíců titulů knih a jiných tiskovin.

Knihovna Husinec
– už několik let najdou čtenáři knihovnu ve zrekonstruovaném suterénu zdejšího obecního úřadu, kde získala nejenom reprezentativní prostory, ale také dostatek místa pro umístění fondu, počítačové pracoviště a kulturní činnost. V knihovně se konají besedy, výstavy i divadelní představení.
– v loňském roce se fond knihovny rozrostl o 271 nových knih, z městské knihovny Prachatice měli čtenáři k dispozici 198 svazků a z dalších knihoven celé republiky ještě 117.
– v roce 2010 navštívilo knihovnu 3252 návštěvníků, 626 využilo i virtuální webové stránky. Zaregistrovaných pravidelných čtenářů bylo 162, z toho 64 dětí. Celkově se vypůjčilo 11 832 titulů knih a časopisů.


Jak už Martina Pechová naznačila, v knihovně se pořádá mnoho akcí. Při nich si podle jejích slov přijdou na své jak malí, tak i velcí čtenáři. „Jako v jiných knihovnách i v té naší se loni uskutečnilo hned několik akcí v rámci Týdne knihoven. V té době jsme se také zapojili do rekordu, který stál na nejvyšším počtu posluchačů, a to v jednu chvíli na jednom místě. A v tom jsme byli více, než úspěšní. Pravidelně se pod záštitou naší knihovny pořádají i besedy pro žáky základní školy. Jednu takovou si například mohli užít s Jaroslavem Novotným a nebo při autorském čtení se spisovatelem Jiřím Macounem. Výjimkou u nás není ani známá Noc s Andersenem. Nocování v knihovně se zúčastnily děti, které reprezentovaly nejlepší a nejpoctivější čtenáře,“ s úsměvem prozradila Martina Pechová, která dále vypráví, že pro ně byly připravené různé soutěže, kvízy nebo také hry.


Na nedostatek zajímavých akcí si ale v husinecké knihovně rozhodně nemohou stěžovat ani dospělí návštěvníci. I pro ty je totiž pravidelně připraveno několik besed. „Při promítání diapozitivů se mohli například přenést do méně známého Nepálu, odkud snímky od fotografa Vladislava Hoška pocházely. Seznámit se také mohli s knihou Veroniky Rubínkové, která byla hostem jedné z loňských besed. Beatnická poezie jim zase byla představena při poetickém večeru s Milanem Zíkou,“ mluvila o dalších z mnoha akcí knihovnice, která závěrem ujišťuje, že návštěvníci knihovny se mají rozhodně na co těšit i v roce letošním.