Později se na to přišlo a úřady přikázaly ten nebezpečný hrob označit, aby při kopání nedošlo k výbuchu. Kdo ví, kde ten hrob dnes je. Spoustu hrobů zmizelo. Po odsunu byl hřbitov zarostlý a neudržovaný. Však také inspiroval básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta k básni nazvané Hřbitov v Horní Vltavici. Je o tom, že není nic smutnějšího, než když se hrob stane hrobem hrobu.

Ale i těch, co se zachovaly, stojí celá řada za zmínku. Pravý nefalšovaný král šumavských hajných Walter Paleček. Však se i jako postava objevil ve filmu Král Šumavy. Sloužil na Roklanu i Březníku, kde byl těžce postřelen pytláky. Soňa Štěpánková, manželka herce, národního umělce Zdeňka Štěpánka, jenž měl zdejší faru téměř půl století pronajatou. A samozřejmě hrobka rodu Kraliků, rytířů z Meyrswaldu, zakladatelů lenorské sklárny. Leží zde v neudržovaném hrobě malá holčička, která se utopila v mlýnském náhonu, paní, jež neunesla tíhu světa a sáhla si na život, i téměř stoletý včelař Košák, co naposled vydechl v obležení milovaných včel. Nádherná postava s dlouhým plnovousem. Určitě se na tu fotku na náhrobku musíte podívat. Vedle vchodu kostela, pod schody na kůr, je hrob kněží. Těžko říci, kolik jich tu pochovali, jména jsou zde pouze dvě. Gustav Praxl přišel do Vltavice z Volar v roce 1899 a sloužil zde až do své smrti v lednu roku 1929. Získal si uznání a úctu nejenom u farníku, ale i u ostatního kléru. Franz Rosenauer sem nastoupil rok po něm coby kaplan. Sloužil kratince a Pán jej povolal na Boží vinici v šestadvaceti letech, v předvečer svátku Jana Nepomuckého, patrona kostela. Náhrobní desku jsem kdysi našel zahozenou v křoví a ve starém plánu pak místo, kde je pochován.

Ten úplně první kněz, ještě pouze lokalista, však v tomto hrobě pochován není. Martin Rataj zemřel v roce 1728, kdy byla lokálie povýšena na farnost a podle záznamu v matrice jej uložili pod podlahu kostela, někde poblíž oltáře. I tento hrob je dnes neoznačen a zapomenut. Na jižní zdi kostela se nachází deska se jménem knížecího hajného Franze Pankratze z roku 1871. Při západní stěně kostela je vedle sebe několik hrobů Pauliků. Ti do Horní Vltavice přišli v polovině 16. století a patřil jim největší statek ve vsi, dnes je v něm obchod. Jejich potomek, Adolf Paulik, je dnes předseda spolku zdejších rodáků.

Avšak, když se jdu o dušičkách projít po hřbitově, nezapomenu zapálit svíčku u hrobu, jež připomíná jen narychlo zaházený okop. Sem pochovali pána z Prachatic. Děti, alkoholici a podivné existence vykopali hrob a sami jej zaházeli. Na další úpravu nebyly peníze a snad ani žádná chuť. Snad jen pro úplnost, že zdejší hřbitov byl založen spolu s kostelem v roce 1724 a během lety byl několikráte rozšiřován.

Jaroslav Pulkrábek