Sběrný dvůr v Krumlovské ulici má za sebou první týden provozu. Vedle vesměs pozitivních ohlasů lidí, kteří si začínají zvykat na nový areál a více možností v třídění všeho, co už doma dosloužilo, se někteří pozastavili nad tím, že co nestihnou odvézt do sběrného dvora v sobotu, v neděli už mají smůlu.

Otvírací doba:Nový sběrný dvůr v Krumlovské ulici zahájil provoz 1. září.
Otevřený bude celoročně vyjma státních svátků a nedělí.
V sobotu je otevřen od 8 do 16 hodin.
V pondělí a středu od 8 do 11 a od 11.30 do 17 hodin, ve zbylých dnech pak od 6 do 11 a od 11.30 do 14 hodin.


Původní sběrný dvůr v Mlýnské ulici, který svému účelu dosloužil 31. srpna, totiž fungoval i v neděli. „Je to pravda, ale na druhou stranu se prodloužila provozní doba v sobotu, byť na úkor neděle. Vedly nás k tomu jak provozní důvody, kdy bychom museli z důvodu dodržení pracovních a bezpečnostních předpisů řešit více zaměstnanců, tak i praktické důvody spojené s odvozem naplněných kontejnerů. O víkendu je totiž skládka na Libínském Sedle zavřená," vysvětlil Josef Starý, vedoucí oddělení pro ekologii odboru životního prostředí MěÚ Prachatice.


Na druhou stranu nová provozní doba umožňuje podstatně větší možnosti jak pro ty, kteří potřebují odvézt nepotřebné věci až po práci, stejně jako těm, kteří si užívají zasloužený důchod nebo mají zrovna dovolenou a nevadí jim, že si zajedou do sběrného dvory v dopoledních hodinách. Sběrný dvůr v Krumlovské ulici v Prachaticích umožňuje vzhledem k prostorovým možnostem a vyššímu počtu kontejnerů na různé druhy odpadu dotřídit hlavně velkoobjemový odpad, který v minulosti končil převážně na skládce na Libínském Sedle.


Srovnání se starým sběrným dvorem ale i podle Josefa Starého v tuto chvíli není možné. „Musíme počkat zhruba rok, až budeme mít za sebou plnohodnotný provoz, pak můžeme dávat dohromady nějaké srovnání," upozornil s tím, že základní předpoklad je snížit celkový objem odpadu, který doteď končí na skládce na Libínském Sedle.


Velkorysost prostoru, který nabízí nově otevřený sběrný dvůr, je podle Josefa Starého jen do určité míry. „Je pravdou, že teď se to tak může jevit. Vzhledem k tomu, že se sběrný dvůr plánoval i s vědomím, že po roce 2023 bude zakázáno skládkování, a město pak bude nuceno řešit nejen separovaný a nebezpečný odpad, ale i klasický komunální odpad a manipulaci s ním. Nabízí se hned několik možností řešení. Ať už to bude lisování komunálního odpadu s následným převozem do spalovny, nebo dodrcování a třídění komunálního odpadu opět s převozem k využití jako alternativní palivo a podobně. A k tomu bude potřeba větší prostor a určitě budeme pak rádi, že prostor ve sběrném dvoře máme," zdůraznil Josef Starý.