Zájemci se tak nepříjemné zátěže mohou zbavit dnes od šestnácti hodin. Mezi další odpad, který bude firma zajišťující sběr přijímat, patří mimo jiné i léky, monočlánky, barvy, ředidla, oleje, pesticidy, domácí chemie nebo například zářivky a znečištěné obaly.