Výchozí zadání je opodstatněné a asi nebude rozporováno, i když s ním většina občanů nebyla seznámena a proto je nové nařízení často terčem kritiky. Prvním z důvodů bylo omezit parkování na místech, která díky úzkému uličnímu profilu v historickém centru neumožňují v případě potřeby při parkování automobilů průjezd obsluhy, zejména tedy požární techniky. Druhým cílem bylo omezení parkování v ulicích centra pro „cizí“ automobily a vymezení těchto míst pouze pro v centru bydlící rezidenty. Současně je faktem, že aut je tolik, že míst pro parkování v ulicích měst prostě tolik není, zejména v historických ulicích centra a je nutné problematiku nějak řešit, pokud možno na úkor těch, kteří v daném místě parkovat nutně nepotřebují. Potud snad vše v pořádku.

Při tvorbě nařízení došlo ale podle mého přes nejlepší snahy odboru komunálního a dopravy Měú Prachatice k několika nedostatkům nebo chybám, které dobrý záměr znehodnotily. Ukazuje se, jak chybí při rozhodování vedení města odborná oponentura, kterou nemůže nahradit z laiků složená komise dopravy.

První naší výhradou je chybějící analýza podmínek, potřeb a vyhodnocení nedostatků předchozího stavu.  Chybí vyhodnocení nároků na počet parkovacích míst v závislosti na počtu domácností v centru a současně porovnání s možným počtem parkovacích míst v ulicích, následně tím např. s potřebou vyhrazených míst na náměstí. I původní obecně závazná vyhláška č. 5/1998 znemožňovala parkování jiných vozidel než rezidentů a zásobování v centru kromě části náměstí s placeným stáním, všichni bydlící v centru ale mají zkušenost, že toto omezení nebylo důsledně dodržováno a často v ulicích parkovala i auta bez povolení. Otázkou tedy je, pokud nebyly síly nebo vůle vyžadovat plnění vyhlášky dříve, jestli bude situace lepší při novém nařízení.

Druhou výhradou je absence komunikace s dotčenou veřejností již v rámci přípravy tohoto nařízení. Víme, že vedení města příliš neumí a většinou ani nechce komunikovat s veřejností při záležitostech týkajících se života občanů, ať již různých projektů nebo podobných opatření. Takovou komunikaci nemůže nahradit jednou ročně konané fórum Zdravého města, když právě třeba otázka změny režimu parkování se tam vůbec neřešila. Je zkušeností a samozřejmostí, že nikdy není možné uspokojit všechny, ale spolupodílení se na změnách, vysvětlování a zohlednění připomínek vede vždy k lepšímu přijetí ze strany veřejnosti. Zejména v případě, kdy občané bydlící v centru /na rozdíl od ostatních částí města/ musejí za parkování platit nezanedbatelnou částku a nejsou si jistí, že za vynaložené prostředky jim město zajistí větší komfort.

Další výhradou je, že návrh nového režimu parkování v centu byl omezen pouze na samotné centrum města, bez zapojení i přilehlých ulic, Zahradní, Za Baštou. Pokud by chybějící analýza prokázala nedostatečné počty parkovacích míst v centru města pro bydlící rezidenty, bylo by k úvaze buď vyčlenění pro obyvatele více míst z nyní placených stání, nebo například vyhrazení pro rezidenty několika míst v Zahradní ulici.

Ke zvážení je dále například skutečnost, že v centru města je z těch mála míst k parkování vyhrazeno 8 pro městský úřad v samém centru /6 na náměstí, 2 v Klášterní uličce/ a dalších 5 v Zahradní ulici. Nevidíme důvod, proč by Městský úřad měl mít v centru města rezervováno celkem 13 parkovacích míst určených ne pro veřejnost, ale jen pro vlastní využití, když navíc parkování vozidel úřadu je zajištěno v bývalé hasičské zbrojnici.

Na místě by v tomto okamžiku bylo rovněž omezení parkování v centru využít v jiných aktivitách pro oživení ulic a náměstí. Předzahrádky před restauracemi a kavárnami, zeleň a podobně. Na takový přesah ale v současné době vedení města nemá dostatečné schopnosti, očekáváme, že změnu by mohl přinést nový městský architekt.

V neposlední řadě doporučujeme, aby nové opatření bylo po např. roční zkušební době za účasti veřejnosti vyhodnoceno a byly provedeny případné změny. 

Jakub Nepustil, Živé Prachatice