„Snažíme se otevírat naše návštěvnická a informační zařízení hned, jak jen to je možné s ohledem na všechna provozní hlediska. Proto se už v pondělí 1. června otevřou infocentra v Kašperských Horách a na Kvildě. Hned den na to, 2. června budou moci zájemci zavítat do Návštěvnického centra Soví voliéry v Borových Ladech. O víkendu 6. a 7. června se otevřou dveře sezónních infocenter Svinná Lada u Chalupské slati a Idina Pila na Boubíně,“ vyjmenoval mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. „Provoz některých zařízení bude probíhat s omezeními. Například v infocentru Kvilda nebude zatím zpřístupněna celá expozice a také první patro s kinosálem. Ve všech zařízeních bude nutné dodržovat hygienická opatření nařízená Vládou ČR a také pokyny obsluhy,“ doplnil Jan Dvořák.

Provozní doba, případně uzavírky jednotlivých zařízení Správy NP Šumava jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Správy Národního parku Šumava www.npsumava.cz, kde budou také postupně aktualizovány. Některá omezení však nevycházejí z návaznosti na opatření proti šíření nového typu koronaviru. Příkladem je uzavření výběhu s jeleny. „Důvodem je kladení kolouchů. Laně můžou svá mláďata odkládat do blízkosti stezky, kde mohou být ohrožená mláďata návštěvníky, ale hlavně hrozí riziko samotným návštěvníkům. Dění uvnitř výběhu je tak zatím možné sledovat z nové pozorovatelny u spodního vchodu do výběhu,“ informuje vedoucí Návštěvnického centra Kvilda Petr Sedláček.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Epidemiolog je jako detektiv, říká šéfka hygieny

Zásadnější omezení je však nutné očekávat na Poledníku. Rozhledna Poledník se bude zásadně rekonstruovat. „Věž je v nevyhovujícím technickém stavu a proto jsme po konci loňské sezóny začali intenzivně pracovat na přípravách rekonstrukce. Její součástí bude výstavba nového informačního střediska v dolní části věže, celková oprava schodiště a oken, oprava opláštění a vyhlídky na střeše věže. Celkový rozpočet této investiční akce je necelých 9,5 milionu korun bez DPH a v současnosti dokončujeme proces výběrového řízení pro stavební úpravy. S rekonstrukcí by se mělo začít letos na přelomu června a července a dokončena by měla být v průběhu roku 2021,“ vysvětlil vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy Martina Kučerová.

Od června bude možné využít také výlety na skútrech pro držitele průkazů ZTP/TP. Tyto výlety s průvodcem jsou pořádány v okolí Stožecka na několika trasách. Je nutné se na ně předem registrovat a to od 25. května na e-shopu Správy NP Šumava https://eshop.npsumava.cz. Cena za tento program zůstává stejná, jako v předchozích letech, tedy 400 korun.

Správa Národního parku Šumava očekává v letošní letní sezóně vysokou návštěvnost. O to zásadnější bude dodržování pravidel chování a pohybu na území Národního parku Šumava.

„Těch základních pravidel není velké množství. Jedno pravidlo však v návštěvním řádu není napsáno, ale je o to důležitější – buďte k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní a dbejte na výzvy a upozornění strážců i dalších pracovníků Správy Národního parku Šumava,“ apeluje vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava Adam Diviš.

Pohyb pěších turistů je omezen v tzv. klidových územích, kterými se prochází jen po značených stezkách. Cyklisté mohou na území Národního parku Šumava jezdit pouze po vyhrazených cyklostezkách a cyklotrasách. Motoristé mohou parkovat vozidla jen na vyhrazených parkovištích či označených odstavných plochách. Na odstavných plochách není dovoleno nocovat ať už v osobních autech nebo karavanech v nočních hodinách od 21.00 do 6.00 hod. Táboření a rozdělávání ohňů je povoleno pouze na oficiálních tábořištích a v zastavěném a zastavitelném území obcí.

„K přespání na jednu noc je možné využít naše nouzová nocoviště, která jsou přístupná po celý rok každou noc a to od 18 hodin do 9 hodin následujícího dne. Nemůže se zde tábořit a rozdělávat ohně. Jejich kapacita je omezená na počet nejvýše deseti stanů, či zhruba dvaceti osob,“ řekl Adam Diviš.

Po území Národního parku se i letos mohou turisté přesouvat díky tzv. Zeleným autobusům. Ty nově zajišťuje Plzeňský kraj a to na dvou linkách: Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda a zpět a Horská Kvilda – Kvilda – Bučina a zpět. Vybrané spoje vyjedou 20. června (spoje v sobotu, neděli a státní svátky), zbylé k 1. červenci. Správa NP Šumava se na provozu Zelených autobusů podílí příspěvkem 350 000 Kč. Dalších 150 000 Kč přispěly ze svých rozpočtů obce Srní (40 000 Kč), Železná Ruda (30 000 Kč), Modrava, Prášily, Kvilda a Horská Kvilda (každá 20 000 Kč). Jízdní řády budou v nejbližších dnech k dispozici na webu Správy NP Šumava.

Radek Štovíček s jedním z kachňat ze šlajsny, která doseděla kvočna.
Pět kachňat z krumlovské šlajsny putovalo do záchranné stanice v ZOO Hluboké

Nejčastěji však návštěvníci využívají pro přesuny po území Národního parku Šumava individuální dopravu, tedy své automobily nebo motocykly. „V tomto ohledu směřuje na řidiče aut a motocyklů zásadní apel a zároveň prosba. Jezděte po území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava obezřetně a pomalu. Chráníte tím nejen sebe i ostatní účastníky silničního provozu, ale také divoká zvířata, která přes tyto komunikace přirozeně migrují. Bohužel každoročně jsme přivoláni k desítkám případů sražených srn, jelenů, divokých prasat i vzácných rysů, losů a vlků. Pokud už ke střetu dojde, neodjíždějte od zraněného nebo mrtvého zvířete bez upozornění buď policie, nebo správce honitby. Za to předem děkujeme,“ zakončil vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava Adam Diviš.