Na poutníky, kteří se vydali vlakem do Nového Údolí, čekala jak českoněmecká mše pod širým nebem, tak aktivity na poznání historie a přírodních zajímavostí kraje, ale také soutěže pro děti. V odpoledních hodinách se dvojjazyčný průvod vypravil přes hranice ke kapli "železné opony", kde si před krátkou pobožností vyslechli z úst pamětníků příběh zrození kaple jako reakce na události konce druhé světové války.

A pak již následovala cesta domů, neméně dobrodružná, neboť vlak, který měl poutníky dopravit domů, nedojel a tak následovalo "náhradní řešení".

Jaroslav Pulkrábek