Alespoň v to stále doufá ředitel Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava František Krejčí.
Ten na konci minulého týdne prohlásil, že chce i nadále jednat se zástupci starostů šumavských obcí, aby bylo možné schválit novou podobu návštěvního řádu. „Mám za sebou další schůzky. Stále jednáme o reálné podobě nového návštěvního řádu i o podmínkách splouvání Teplé Vltavy. Naším cílem je, aby se nový návštěvní řád, ať už ten provizorní, nebo plnohodnotný příliš nelišil od toho současného,“ uvedl Krejčí s tím, že stále probíhá posuzování vlivu na životní prostředí právě kvůli splouvání Vltavy. „Naděje, že se nám podaří celou záležitost uzavřít do konce února, a tím pádem dát možnost, že by návštěvní řád přece jen platil od prvního května, tu stále existuje,“ věří ředitel Krejčí.
O jeho nadějích se ovšem dá s úspěchem pochybovat. Přestože Deníku minulý čtvrtek potvrdil, že se na dalším projednávání dohodne s předsedy mikroregionů a předsedkyní regionální sekce Rady NP Šumava, nestalo se tak. „Zatím jsem nebyla ani oslovena k případnému jednání,“ neskrývala včera starostka Borových Lad a předsedkyně regionální sekce Rady Jana Hrazánková překvapení nad informací o slibu ředitele šumavské správy.
Pokud jde o platnost či neplatnost plných mocí při nedávném jednání Rady, které rozporují obce, čeká ředitel Správy na vyjádření předsedy Rady Jana Stráského. „Popravdě řečeno se o to teď až tak nezajímám. Je to především věcí Rady, která je mým poradním orgánem, a jejího předsedy. Plné moci se řídí jednak pravidly občanského zákoníku a pak, ve vztahu k Radě také primární lidskou slušností. Otázkou zůstává, zda bude potřeba do budoucna podobným situacím předcházet změnou jednacího řádu, ale o tom chci s předsedou Rady jednat také,“ dodal František Krejčí.