Už sedmi a osmileté děti totiž mají multimediální výchovu a aby lépe pochopily, jak se vlastně dělají noviny, měly šanci vidět stránky dnešního vydání v rozpracované podobě den dopředu. Navíc zjistily, že digitální fotoaparát a počítač je denním chlebem redaktorů. V redakci si tak připravily svojí vlastní stranu, kterou si mohly hned odnést domů a pochlubit se rodičům, že oni už vědí, jak se píše článek do novin. Exkurze ze základní školy ale nebyla včera poslední, už příští čtvrtek totiž do redakce přijde také třída II. A.