Využít nabídku na bezúplatné získání pozemků do vlastnictví města nehodlají Vimperští propásnout a město v této snaze jednomyslně podpořili před časem i zastupitelé.


Podle místostarostky Jaroslavy Martanové se přitom nejedná o až tak bezvýznamné kousky půdy. „V tomto konkrétním případě jde o náves v osadě Cejsice, o jejíž převod z bývalého Pozemkového fondu jsme usilovali dva až tři roky. A pak pozemky v Hrabicích, kde se to týkalo i hráze požární nádrže. Jsme rádi, že pozemky získáme, protože mít například náves v jedné z našich osad, nebo ji nemít, je dost důležité," okomentovala snahu o převod pozemků do vlastnictví města.


Důležité je to pro město především v tom, že vlastnictví pozemků umožní snáze například ukládání sítí. „Pokud by pozemky nebyly v našem vlastnictví, složitě bychom vyjednávali majetkoprávní vztahy a věcná břemena na stavbu jednoznačně výhodnou pro město. A v případě požární nádrže, kdybychom chtěli investovat do opravy hráze bez toho, že by nebyla naše, byl by to opět problém," vysvětlila Jaroslava Martanová. A jak je vůbec možné, že město nevlastní náves v jedné ze svých osad? „Bylo to nejspíše způsobeno tím, že bývalý Pozemkový fond získával v minulosti pozemky od státních organizací, jako byly státní statky, Lesy ČR, proto to měl ve svém majetku," domnívá se místostarostka.


Že se nejedná o nic až tak neobvyklého, potvrdil i starosta Bohumil Petrášek. „Pravděpodobně tam v minulosti státní statky, které v Cejsicích hospodařily, opravovaly komunikaci, tak jim to připadlo do majetku. Asi se s tím dřív nikdo moc nepáral, a když už tam něco opravovaly, tak jim to spadlo," dodal starosta.


Město Vimperk má náves v Cejsicích vedenu jako veřejnou stavbu a jednak jako veřejné prostranství, nebo pozemky určené k obytné zástavbě. I proto budou tyto pozemky převedeny městu do vlastnictví bezúplatně. A vzhledem k tomu, že došlo k organizačním změnám na Pozemkovém fondu vzhledem ke snížení počtu jednotlivých pracovišť a omezení působnosti, bude dnes vše přecházet na Pozemkový úřad. „Pro město je důležité vyřídit si podobné majetkové změny, dokud tyto instituce existují. Kdyby došlo k další redukci a veškerá agenda spadla pod příslušná ministerstva, byla by podobná jednání mnohem složitější," upozornila místostarostka.


Hnacím motorem ve vyhledávání vhodných pozemků, o které by město mohlo žádat k bezúplatnému převodu, je odbor hospodářský a bytový. „Jeho vedoucí Martin Kalous skutečně precizně dohledává i s ohledem na náš územní plán, jakých pozemků by se to mohlo ještě týkat, a to i po jednotlivých katastrálních územích města. Komplikuje to fakt, že Vimperk má rozsáhlý katastr a k tomu další osady," zdůraznila Jaroslava Martanová s tím, že hodně práce zbývá hlavně v případě pozemků souvisejících s místními komunikacemi. „Záleží i v jaké části našeho správního území ty pozemky jsou. Pokud se jedná o místa sousedící se státní hranicí, většinou spadly do vlastnictví státu. V nižších polohách, kde trvaly nepřetržité vlastnické vztahy, a pozemky obhospodařovaly státní statky, mohly být již vydány a nám nezbývá, než vše pracně dohledávat a zájmové pozemky u komunikací či pod nimi od lidí vykupovat. Každopádně, pokud se chceme o naši silniční síť starat a investovat do oprav, můžeme to udělat jen do vlastního majetku," dodala.