Návrh přenést kamionovou dopravu ze silnice od Těšovic do Prachatic kolem Základní školy ve Vodňanské ulici na silnici přes Vitějovice a Kobylí horu k železničnímu přejezdu dal nedávno zastupitel Prachatic Robert Zeman (Pro Prachatice). Moc podporovatelů zatím nemá.

PROBLÉM SE PŘESUNE

Za nemyslitelné považuje přesunutí dopravy Lenka Tůmová, starostka Vitějovic. „V létě, když se stavěl těšovický kruhový objezd, jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když se k nám odkloní doprava. Počet nehod se mnohonásobně zvýšil. Není myslitelné rozdělit obec na dvě části a doslova ji odříznout tím, že by se tu opět zvýšila doprava. Řešit problém Prachatic tím, že ho přehodíme na někoho jiného, to přece není řešení," tvrdí starostka Vitějovic.
Podle ní navíc Vitějovičtí zdaleka nemají takové možnosti, jako například Prachatice. „Nemůžeme tu mít strážníka městské policie, který bude stát u přechodu a dohlížet ráno na to, aby se děti v pořádku dostaly přes silnici na autobusovou zastávku. Nemáme v obci ani podél hlavní silnice chodník, i když ten bych ráda nechala postavit," popsala starostka.


Přesun kamionové dopravu ze silnice druhé třídy na silnici v podstatě třetí třídy je podle Lenky Tůmové krok špatným směrem. „Já prostě nevidím důvod, proč místo hledání komplexního řešení hodit problém na někoho jiného," doplnila.

ZNEMOŽNÍ PŘEDJETÍ

Jednoznačné ne takovému řešení dal také Václav Kalous, dopravní inženýr Policie ČR v Prachaticích. „Argumentů proti je celá řada, ale zmíním ty nejzásadnější. Na prvním místě je fakt, že by se kamionová doprava odkláněla přes železniční přejezd. To je z hlediska bezpečnosti nejrizikovější místo. A navést čtyřiceti tunové soupravy na takové místo, to bychom tu zcela úmyslně vytvářeli druhou Studénku," varuje Václav Kalous. Podle něj by s takovým řešením souvisel i vznik dlouhých kolon před železničním přejezdem ve směru od Vitějovic, a to nejen v době spuštění výstražné signalizace. Výrazně by se tak zhoršila jak plynulost dopravy, tak její bezpečnost při odbočování kamionů vlevo na Volary.


A podle dopravního inženýra by byl další problém zimní údržba. „Je třeba si uvědomit, že bychom přesunuli dopravu ze silnice druhé třídy na komunikaci, která parametry odpovídá silnici třetí třídy. A jako taková je v zimní údržbě řešena logicky později," upozornil Václav Kalous.


Zapomenout se podle něho nesmí ani na předjíždění často přetížených kamionů, které by bylo v navrhované trase výrazně komplikovanější a nebezpečnější, než je tomu v současné chvíli, kdy pro předjíždění slouží na trase hned tři úseky se stoupacím pruhem. „Pokud by se trasa změnila, není v podstatě na celém úseku bezpečné místo pro předjetí, pokud dojedete pomalu jedoucí kamion v kopci, ať už je to stoupání hned za Vitějovicemi, nebo o něco dál u odbočky na Dubovice a Žernovice. A to nemluvě o stoupání z Prachatic na Kobylí horu, která je se svou nadmořskou výškou jednoznačně nejvyšším bodem," upozornil.

ZPOZDÍ SE AUTOBUSY

Odmítavě se k návrhu převést kamionovou dopravu na Vitějovice staví i autobusový dopravce. Podle dispečera ČSAD Autobusy v Prachaticích Jana Fencla jde především o bezpečnost cestujících. „Na trase máme čtyři autobusové zastávky a vyšší pohyb kamionů bezpečnost rozhodně ovlivní. Navíc by to mělo dopad i na plynulost přepravy a časy příjezdů a odjezdů," zdůraznil Jan Fencl. Situace, kdy by autobusy byly nuceny čekat v koloně před kolejemi, by mohla znamenat pro cestující komplikace. „Narušila by se tím veškerá návaznost spojů, které využívají cestující po přestupu v Prachaticích. Znamenalo by to prodloužení příjezdu a lidé, kteří potřebují cestovat dál, by návazné spoje nestíhali," doplnil.