Výchozí a zároveň i konečný bod je na Malém náměstí v Prachaticích. Možná nejzajímavější zastávkou této okružní cesty je právě tato její část, kde se nachází masivní vstupní brána, která byla budována od konce 15. století.

Na průčelí Dolní brány můžeme spatřit nástěnné malby právě z 15. a 16. století. Kamenná dělová koule z dob obléhání města Janem Žižkou sem byla zazděna dodatečně, i když se traduje, že se na toto místo dostala poté, co byla vystřelena z děla na Skalce jeho armádou.

V roce 2007 byla zrestaurována čelní stěna, kde se nachází malba jezdce, latinské nápisy a pětilisté růže.  Koncem 16. století zde měl své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka, jehož rod měl pětilistou růži ve znaku.

V následujícím roce byly zrestaurovány i zbylé části fasády.

Další zastávkou této cesty by měla být určitě Bašta Helvít. Tato součást hradeb se nachází v ulici Zahradní.

Třetí zastávku je Štěpánčin park, v jehož blízkosti stála, od roku 1859 zbořená, Horní brána. Park nese jméno nevěsty rakousko-uherského korunního prince Rudolfa Stefanie a vznikl v roce 1881.

Brána byla zcela zničena v roce 1859 v důsledku vlny boření městských hradeb.

Další dvě zastávky nám nabídnou opět pohled na většinou zrenovované části hradeb a bašty. V této části je i bašta, která byla zrenovována a byl v ní vytvořen atypický obytný prostor. Ten svoji současnou podobu získal v roce 2001. K dispozici jsou v něm tři místnosti a příslušenství a je určen k trvalému bydlení. Zrekonstruovaný objekt zůstává v majetku města.

Každá ze zastávek je opatřena cedulí, která obsahuje informace o daném místě, jeho nejbližším okolí a například zajímavosti o využití různých části hradebního systému.

Jakub Dvořák