Cílem Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá na 15. června, je zvýšit povědomí o palčivém tématu kriminality a násilí páchaného právě na starších osobách. V Prachaticích pomáhá obětem z řad seniorů Poradna pro oběti trestných činů, která je součástí Probační a mediační služby.

„S ohledem na stárnutí populace dochází ke zvyšování počtu trestného činnosti páchané na osobách vyššího věku. V tomto směru vítáme, že novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva“, uvádí Radim Bureš, zástupce ředitelky Probační a mediační služby. Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Starší lidé se mohou stydět ohlásit trestný čin kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletěli nějakému podvodníkovi.

Poradna pro oběti trestných činů sídlí v Prachaticích v Hradební ulici 435 a obrátit se na ni může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradna funguje bezplatně a anonymně a nabízí šetrný a individuální přístup. Zkušenosti z celé České republiky ukazují, že senioři potřebují zejména právní informace, často si totiž nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora a pomoc. „Někdy stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci. V závažnějších případech dokážeme zprostředkovat další odborné služby, jako například psychoterapii“ uzavírá Petr Míchal, poradce pro oběti v Prachaticích.