„Oficiální webové stránky Národního parku Šumava navštěvuje ročně zhruba 1,3 milionu návštěvníků, mnozí z nich se na naše stránky vrací několikrát. Jsou tak jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů o národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pro veřejnost,“ zmiňuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák a dodává:

„Základ starých stránek byl vytvořený v roce 2000, z dnešního pohledu tedy ještě v internetovém pravěku. Tento základ digitálního dinosaura jsme se dlouho snažili upravovat a i graficky inovovat. Jenže každý z těchto zásahů vždy časem přestal splňovat naše představy a požadavky.“ Zásadní rozdíl posledních let je ve využívání zařízení, ze kterých jsou stránky sledovány. Ještě v roce 2018 měli návštěvníci sledující web z mobilů třetinový podíl, o rok později to již byla polovina a v roce 2019 se téměř srovnal podíl návštěvníků sledujících webový portál prostřednictvím mobilního telefonu a přes desktop. „Zaznamenáváme také změnu v používaných zdrojích informací. Dnes uživatelé internetu přecházejí webových stránek do sociálních sítí. Nejsilnější věkovou skupinou používající sociální sítě jsou lidé mezi 15 – 29 lety, ale zvyšuje se i aktivita starší populace,“ říká správce webu a facebookového profilu Správy NP Šumava Lenka Dvořáková.

„Facebookový profil Správy Národního parku Šumava nabral během let 2018 a 2019 stovky sledujících. Zatímco v období ledna až prosince 2018 se jejich počet zvýšil o necelých 1 500, v roce 2019 poskočilo toto číslo hned o 3 000 na aktuálně více než 28 000 sledujících,“ dodává. A protože my propojujeme naše FCB stránky s naším webem, tak zůstávají oficiální internetové stránky Správy NP Šumava nejdůležitějším zdrojem informací jak pro návštěvníky, místní občany, podnikatele ale i odborníky. Obsah nových webových stránek, které byly spuštěny na začátku ledna, sdružuje jak povinné a důležité informace týkající se spravovaného území, tak ty směrované na hosty národního parku a chráněné krajinné oblasti. Po provedeném anketním průzkumu a díky analýze požadavků jak návštěvníků území, tak i uživatelů našeho webu, jsme přehodnotili priority toho, co má náš web nabízet především.

„Začali jsme velmi intenzivně pracovat s mapovými podklady a důraz klademe i na výběr fotografií. Základem webu jsou vždy ověřené a úplné informace o území NP a CHKO Šumava a snažíme se, aby tyto informace byly v rámci webu vzájemně provázané. A proto práce na nových stránkách jejich spuštěním rozhodně nekončí,“ vysvětluje Lenka Dvořáková. V nejbližších měsících bude část obsahu stránek přeložena do němčiny a angličtiny. Dál se bude průběžně plnit například databáze výletů nebo zajímavostí ze šumavské přírody. Na webové stránky navazuje i nový e-shop, který nabízí nejen zboží z naší produkce, ale připravujeme v něm také sezónní prodej oblíbených vycházek s průvodci do divočiny a rezervace na některé akce pro veřejnost.

Součástí nových stránek je také galerie fotografů, kteří na svých instagramových účtech sdílejí nádherné scenérie Šumavy. Aktuálně jsou k vidění fotografie Marka Drhy.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava