Kniha s názvem „Šumavské skvosty“ je už druhou publikací určenou pro nevidomé návštěvníky. Oproti první knize, vydané v roce 2014 „Šumava pro všechny – Průvodce pro turisty se zrakovým postižením“, která byla pouze v Braillově písmu a doplněná reliéfními mapami, má nová knížka soutisk zvětšeného a Braillova písma. Přečíst si ji proto mohou jak nevidomí, tak slabozrací nebo i zdraví čtenáři. „Nápad vytvořit takovou publikaci, která by představovala šumavské skvosty z oblasti fauny a flóry, vyšel z konzultací s Michalem Sudíkem z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana v Praze. Chtěli jsme ji použitím dvojího písma, nádherných ilustrací Pavla Procházky a fotografií věnovat hned několika skupinám čtenářů se zrakovým znevýhodněním,“ vysvětluje autorka Lenka Dvořáková, která má na Správě NP Šumava na starosti práci s hendikepovanými návštěvníky.

„Tato kniha bude k zapůjčení na všech informačních a návštěvnických centrech Správy NP Šumava, ve vybraných externích infocentrech, knihovnách a především v centrech pro nevidomé a ve speciálních školách. Aby se dostala mezi co nejširší veřejnost, vznikla pod vedením rozhlasového režiséra Jakuba Doubravy také její audioverze načtená moderátorem a producentem Michalem Jančaříkem,“ dodala. Publikace pro nevidomé „Šumavské skvosty“ je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR.

Tato publikace vyšla v tištěné podobě v rámci výročí 30 let existence Správy NP Šumava v roce 2021. V rámci více než třiceti kapitol shrnuje vývoj území Šumavy, nejrůznějších živočišných a rostlinných druhů na Šumavě se vyskytujících. Připomíná také zásadní okamžiky nejen posledních třiceti let existence NP Šumava, jako například převod státních a vojenských lesů do vlastnictví Správy NP Šumava, občanské blokády, rozšíření bezzásahovosti po orkánu Kyrill, které v roce 2007 posvětil tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík, ale také události, které tomu předcházely. Představuje lokality, které zásadně ovlivňovaly dění na Šumavě a formovaly pohled na ochranu přírody, shrnuje vývoj turismu za poslední tři desetiletí, atd.

Lyžaři Fischer Ski klubu Šumava mají za sebou skvělé MČR v Novém Městě na Moravě.
Lyžaři Fischer Ski klubu Šumava vezou dvě zlaté medaile z MČR

„Kniha Národní park Šumava – 30 let, je dílem, které shrnuje to nejzásadnější, co se za posledních více než 30 let na Šumavě odehrálo. Proto bylo nasnadě, že vznikla také audioverze této publikace a to pod taktovkou profesionálního rozhlasového režiséra Jakuba Doubravy a mistra zvuku Ondřeje Fraňka. Příběhy vlků, rysů, kornatců, perlorodek, puštíka, sokola, ale také lokalit, jako jsou Březník, Poledník, Smrčina a další, převedli do mluvené formy Michal Jančařík, herec Jan Dvořák nebo Mia Fellow, která také zkomponovala původní hudbu pro toto dílo,“ zmiňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák, který je současně autorem této knihy.