Veřejné zakázky na práce v lese bude Správa vyhlašovat, stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím řízení zadávaných na základě rámcové dohody s obnovením soutěže tzv. minitendrů. Správa NP Šumava i pro další období počítá s pracemi související s aktivní péčí o les v zásahových částech národního parku podobně jako v minulých letech. Důraz bude kladen na zpracování nahodilých těžeb a přestavby lesních porostů. „Hlavní změnou v této již tradičně vyhlašované veřejné zakázce je zvýšení maximální ceny za technickou jednotku,“ říká náměstek Národního parku Šumava Jan Kozel.

Podle nových rámcových dohod se budou soutěžit práce v lesích NP Šumava v minitendrech od podpisu rámcových dohod v průběhu letošního léta. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 298 milionů Kč bez DPH.

Konec lhůty pro podání nabídek je 21. června v 8 hodin.