Správa parku bude schopná zajistit komplexní protipožární péči na svém území. Pracovníci Informační a strážní služby mají teď k dispozici první část povinné výbavy – terénní čtyřkolky. Místo se zvýšeným nebezpečím požáru – tím je podle názoru zodpovědného orgánu státního požárního dozoru Národní park Šumava. Velké množství suchých stromů zvyšuje reálné nebezpečí vzniku lesního požáru a možnost jeho nekontrolovatelného šíření. Navíc podmínky pro případný zásah jsou zde zcela specifické – těžko dostupný terén a velké dojezdové vzdálenosti.

„Posudek soudního znalce a rozhodnutí státního orgánu požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje proto vedly ke zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku Správy NP a CHKO Šumava. Jejími členy jsou pracovníci Informační a strážní služby," uvedl Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava, který má hasiče řadách strážců národního parku na starosti.