Ani třetí výběrové řízení na firmu, která v mateřské škole v Mírové ulici provede opravu sanitární a elektro instalace, totiž neprochází lehce. Zatímco dvakrát do výběrového řízení zasáhlo samo město, nejprve změnou zadávacích podmínek, a pak zrušením pro nedostatek finančních prostředků, tentokrát podmínky výběrového řízení podcenily některé z firem.

Rada města proto na základě doporučení výběrové komise nezařadí do dalšího výběru hned pět firem, které měly o zakázku od města zájem. Podklady pro zpracování nabídky si vyžádalo více než dvacet firem. Svou nabídku pak doručilo patnáct a pět z nich bylo vyřazeno. „Nedodaly některý z požadovaných dokladů, ale výběrové řízení pokračuje. Předpokládám, že vítěz by měl být znám do konce měsíce. Pak budeme žádat zastupitelstvo o uvolnění peněz, které sice již byly rámcově schváleny v lednu, nicméně v té době nebyla známa konkrétní cena,“ uvedl vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk Michal Janče.

Oprava elektro a zdravotní instalace v mateřské škole spadá do kategorie zakázek malého rozsahu. Firmy, které byly z výběrového řízení vyloučeny, sice mohou podat podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ale podle Jančeho je otázkou, jak by uspěly. „Podobná situace nastala v loňském roce, kdy byl na úřad zaslán podnět k přešetření výběrového řízení, nicméně více než po půl roce od podání nám bylo oznámeno, že k zakázce malého rozsahu jim nepřísluší se vyjadřovat,“ podotkl Janče.

Nejspíše již na dubnovém jednání zastupitelé budou projednávat financování nejen této zakázky, na kterou mají vyčleněno zhruba 1,7 milionu korun. Ve svých materiálech by měli obdržet žádost o schválení finančních prostředků na rozšířenou opravu sociálních zařízení v budově základní školy v parku a komunikace na Vyhlídce.