9. března:

8 – 12 hodin

Nebahovy - Kralovice 22

PODÍVEJTE SE NA VIDEO: Co je to kucmouch?

8 – 13 hodin

Svatá Maří - Část obce Trhonín - levá část návsi včetně RD pana starosty. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

10. března:

8 – 12 hodin

Východní část obce Lužice od transformační stanice až po čp. 8, včetně všech odběratelů připojených z uvedené lokality.

Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů. (Zdroj: portal.eon.cz/odstavky)