„Podněty, mezi kterými mohou lidé vybírat, vzešly z diskuze na nedávném setkání Zdravého města,“ upřesnila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková. Podle jejích slov má anketa jediný cíl, a to možnost, aby lidé řekli svůj názor a doporučili zastupitelům k jednání to, co jim ve městě chybí. „Chceme, aby se vyjádřili k tomu, co jim v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, nebo zajistit tak, aby byli spokojeni s místem, kde žijí a které je jejich domovem,“ řekla Marie Peřinková.


Dotazníky s anketou je možné získat v budově městského úřadu, nebo je možné ho vyplnit on-line na webu města Prachatice. Dotazníky pak mohou lidé odevzdat hned na několika místech například v podatelně městského úřadu, v knihovně nebo infocentru.
Radnice následně náměty lidí vyhodnotí a výsledek bude předložen k projednání zastupitelům města. „Anketa je anonymní a lidé, jimž něco v dotazníku chybí, to mohou doplnit,“ ujistila Marie Peřinková.


Dotazník obsahuje deset možností, kterým mohou dát lidé svůj hlas. Podle toho, která z možností získá hlasů nejvíce, jim bude přiřazeno pořadí důležitosti. Anketu je možné odesílat až do 23. března. V případě, že by ještě někdo chtěl nad možnostmi diskutovat, může oslovit koordinátorku projektu Zdravé město Marii Peřinkovou.