I když základním předpokladem bude, aby město v dražbě koncem ledna získalo objekt bývalého hotelu do svého vlastnictví. Přestože vedení radnice otázky dalších objektů na společné schůzce zastupitelů kvůli Bobíku příliš otevírat nechce, připouští, že jsou vzájemně propojené. „Na základě výsledku jednání ohledně Bobíku, ať už se bude týkat jeho dalšího využití, nebo zda vůbec budeme v dražbě usilovat o jeho koupi, je možné zvažovat možnosti i u dalších volných objektů,“ uvedla starostka Martina Pospíšilová. Pokud by město bývalý hotel získalo do majetku a bylo rozhodnuto ponechat jej pak i nadále původnímu účelu využití, nabízela by se možnost obnovit v budově bývalé radnice historický účel, tedy hostinec s případným ubytováním. I v tomto případě ale vše souvisí se vším. Pakliže by vedení města chtělo zrealizovat tento záměr, který je i ve strategickém plánu města Volary, muselo by nejprve dořešit stav budovy bývalé školy a přestěhování městské knihovny a domu dětí a mládeže. „Vše bude záležet na finančních možnostech města a rozhodnutí zastupitelů,“ dodala starostka. Bez využití zůstává i bývalá kavárna Monika.