„Ve středu 8. dubna se pak konala ještě další prezentace, která se uskutečnila v zasedací síni Městského úřadu v Netolicích, a to od šestnácti hodin,“ uvedl starosta města Netolice Oldřich Petrášek.
Prezentace se týkali nájemníků bytů například v ulicích Hornická, 9. května, Tržní, Václavská, Školní, Bavorovská či Nádražní.

„Nájemníci zmíněných domů tak měli možnost seznámit se s podrobnostmi, přičemž k dnešnímu dni máme z celkem sto třiceti šesti žádostí potvrzených asi padesát žádostí,“ informoval včera 10. dubna starosta města Oldřich Petrášek.

Jak ještě podotkl, v případě, že stávající nájemník nepřijme nabídku na prodej bytové jednotky do šesti měsíců, a nevyužije možnosti výměny bytu za jiný, pak bude tento byt prodán třetí osobě.

„V případě většího zájmu o koupi ze strany třetích osob, bude jednotka prodána třetí osobě, která nabídne nejvyšší kupní cenu. V případě rovnosti ceny vybere kupujícího zastupitelstvo města Netolice,“ doplnil starosta Petrášek.