Rozhodla tak před nedávnem rada města. Navýšení nájemného bude platit od 1. dubna letošního roku.
„Základní výpočet pro stanovení výše nájemného v nebytových prostorech v majetku města byl naposledy proveden v roce 1996. Od té doby se nájemné zvyšovalo pouze o stanovenou míru inflace,“ vysvětlil starosta Vimperka Pavel Dvořák.
Podle něho se tak město dostalo do situace, kdy obyvatelé v městských bytech hradili vyšší nájemné z metru čtverečního, než podnikatelé v nebytových prostorách. „Tím, že jsme od prvního ledna zvýšili měsíční nájemné v bytech na zhruba 35 korun z metru čtverečního tak docházelo k nerovné situaci. Proto jsme se rozhodli pro pětiprocentní navýšení nájmů také u nebytových prostor, abychom tento stav vyrovnali,“ zdůvodnil Dvořák.
Přestože vedení vimperské radnice před časem na setkání s podnikateli deklarovalo vstřícnost a podporu podnikání ve městě, nelze tento nepoměr dále tolerovat. „Nemůžeme připustit, aby lidé v bytech platili na metr vyšší nájemné, než podnikatelé v nebytových prostorech. I přes pětiprocentní navýšení ale nájemné pro podnikatele není likvidační,“ dodal starosta Dvořák. I nadále zahrnuje nájemné z nebytových prostor každoroční navýšení o stanovenou míru inflace.