Ačkoli si prachatičtí zastupitelé v pátek večer vyslechli ne příliš lichotivé výtky na adresu městské správy domů a bytů, stejně zůstali neoblomní a nedali souhlas ani ke zmrazení, natož potom ke snížení nájemného v městských bytech od ledna příštího roku.
Nájemníci v sále Národního domu požadovali snížení částky na původní, tedy současnou hranici, což je 34,87 korun, s tím neměli šanci projít, neboť koaličních zastupitelů je v zastupitelstvu většina. Neprošel ani návrh Jany Krejsové (ČSSD) na zmrazení částky do doby, než pomine finanční krize. Šanci nedostal ani kompromis Vladimíra Kloudy (KSČM), ten chtěl navýšit nájem o deset korun na metr čtvereční, tedy na přibližně 45 korun.
Čtyři ze sedmnácti přítomných zastupitelů, Jan Klimeš, Bohumil Ondřich (oba ČSSD), Ladislav Velich (KSČM) a Ivan Říha (KDU–ČSL), vůbec nehlasovali kvůli zákonu o střetu zájmů. Oni sami bydlí v městských bytech a starosta Jan Bauer jim možný střet zájmů před hlasováním připomněl. Zákon jim ale nezakazuje hlasovat. Ani tak by ale opoziční zastupitelé v pátek vlastně neměli šanci něco změnit. Celá koalice se zdržela hlasování, za což si vysloužila od nájemníků v sále bučení a křik. Marně.
Přítomní lidé hlavně poukazovali na to, že mnoho let platí nájem a nemají v domech nic nového a ani netuší, kdy k tomu dojde. „Při studování dokladů k bytu v tomto týdnu jsem dokonce přišla na to, že platím pronájem kamen, které v bytě už čtrnáct let nemám. Odvádím příspěvek na kominíka, kterého jsem už pět let neviděla. Záchod mám v bytě kategorie standard na mrazivé chodbě,“ hřímala Angelika Jančárová s tím, že jednatele MSDB Jiřího Vejvodu na situaci upozornila, ale bez výsledku.
Za snížení nájemného a práva na důstojné bydlení se zítra od 15 do 16 hodin koná demonstrace na prachatickém Velkém náměstí.

Názor

Eva Novotná, Sdružení nájemníků ČR

Co dál poté, co nám starosta a jeho parta předvedli na mimořádném zasedání zastupitelstva 13. listopadu? Jejich hlasování zřejmě vejde do dějin. Střet zájmů! To bude zajímavé, až například nebudou moci hlasovat zastupitelé – vlastníci rodinných domů, o dani z nemovitostí. A také starosta při hlasování o vodohospodářské soustavě, když je tam finančně zainteresovaný odměnou za činnost v dozorčí radě.

Co dál? Budeme dál trvat na svých požadavcích z petice! Asi jsme se špatně připravili. Neumíme v tom chodit. Tak se musíme učit a zdokonalovat s moudrem, že co tě nezabije, to tě posílí – jsi li moudrý.

Nechceme tabulky Ing. Malého a nečitelný rozpočet. Chceme mít v rozpočtu města jasně a srozumitelně uvedena čísla o výši a využívání našich peněz, hrazených na správu a údržbu domů. Budeme dál požadovat splnění všech dalších bodů petice.

Budou další zastupitelstva a máme právo požadovat rozšířená, abychom se tam vešli. Konečně hodně občanů, kteří se nikdy takového jednání nezúčastnili, poprvé viděli, jak vypadá zastupitelská demokracie a byli z toho zděšení.

Pan starosta jako dobrý manipulátor stále tvrdí, že nemůže zvýhodňovat jen jednu skupinu občanů. Tu v městských bytech, kde dojde v souladu se špatným zákonem k navýšení až na neúnosnou míru pro velkou část nájemníků.

Starosta a jeho parta nepochopili, že ji právě znevýhodňují a ještě k tomu v době krize, proti všem, kteří bydlí v bytech podle svých možností a kde se bydlení nezdražuje, pokud si zrovna na základě svobodného rozhodnutí neinvestují do svého majetku, mají na to a svůj majetek tím zhodnocují.. Ta podle pana starosty „zvýhodněná“ skupina, ve které i letos už jsou na tom mnozí po dvaceti letech budování kapitalismu špatně, bude oproti všem ostatním domácnostem ze svého rozpočtu hradit navíc ze svého rozpočtu v roce 2010 např. u bytu 45 m2 o 10.056 Kč více, u bytu 70 m2 o 15.636 Kč více.

Těm účastníkům, kteří už to neutáhnou a celý život poctivě pracovali, nebo pracují, nabídl pan starosta „žebračenky“ v podobě sociálních příspěvků a příspěvku na bydlení.

Názor

Dagmar Galová

Obracím se na vás jako řádná občanka města Prachatic. V minulých dnech měl pan starosta možnost několikrát denně v televizi vysvětlit všem své důvody, proč již po čtvrté za sebou zvyšuje nájmy v obecních bytech o maximální možnou částku, stanovenou zákonem. Já bych
nyní ráda zase vysvětlila jemu i všem přítomným zastupitelům, proč je tento krok pro nás obyvatele městských bytů neakceptovatelný a proč proti němu protestujeme.
Ze všech stran se na nás valí celosvětová krize a v jejím jménu i nutnost šetřit úplně všude.

Vláda rozhoduje o úsporných opatřeních, v rámci kterých klesla nemocenská (v příštím roce se předpokládá další snížení), sociální dávky, většina rodin s dětmi přišla o rodinné přídavky,
v příštím roce se má snížit i podpora při ošetřování člena rodiny. Pracovní úřad je plný mladých lidí, kteří skončili školu a nemohou sehnat práci, samozřejmě bez jediné koruny podpory, zcela závislí na rodině. Naopak podniky v rámci udržení provozu propouštějí, je zřejmé,že nezaměstnanost v našem městě letos prudce narostla .Ale i ti, kteří mají to štěstí a práci zatím neztratili, jsou na tom v porovnání s loňskem hůře, protože zaměstnavatelé
snižují či zcela ruší pohyblivé složky mezd. Důchody letos také nebyly valorizovány.
Z druhé strany se nám ve schránkách objevují informace o jednostranném
zvyšování nájmů, tepla a elektřiny. Nikdo z vás, našich zastupitelů, se přitom
ani v nejmenším nad tímto nepoměrem mezi příjmy a vydáním nás, obyčejných lidí bez nadstandardních platů, nepozastaví. Nikoho nenapadne,do jak ponižující a svízelné situace nás stavíte. Pan místostarosta Malý klidně na otázku redaktora místního tisku, zdali se nebojí, že vzroste počet neplatičů, odpoví, že ne, protože má způsob, jak z nás peníze dostat. Tato věta mi připadá jako vrchol arogance.

Vážení zastupitelé, chci vám říci, že kdybychom měli platy blížící se vašim příjmům, jistě bychom se tu nescházeli, protože by pro nás nebyl problém nájem i zálohy zaplatit. Ale my, dělníci pracující za takřka minimální mzdu, vydáme již dnes skoro celou výplatu za poplatky na bydlení. Pokud své rozhodnutí ohledně výše nájmu nepřehodnotíte, již nám výplata nebude stačit.Váš argument , abychom se přestěhovali do menších bytů, je ponižující a nesouhlasíme s ním. Proč se máme tísnit v malých bytech jenom proto, že za svou poctivou práci dostáváme
skoro žebráckou mzdu nebo důchod!!! Na závěr chci říci, že slovo starosta je od slova starati se, a náš pan starosta by se měl starat hlavně o to, aby v jeho městě žili spokojení
občané a ne zoufalí, vystresovaní a naštvaní spoluobčané. Proto ho jménem nás všech zde shromážděných žádám, aby změnil rozhodnutí rady a ponechal nájemné v současné výši minimálně do doby, než se situace ohledně krize ustálí.

Chystá se shromáždění

Na úterý 17. listopadu od 15 do 16 hodin svolává Eva Novotná za petiční výbor a 671 občanů, kteří petici, předanou 9.11.2009 Městu Prachatice, podepsali, na Velké náměstí v Prachaticích shromáždějí „Po dvaceti letech občané za svá práva“.

Účel shromáždění:

1. Diskuse – občané za svá práva – právo na dostupné a zaplatitelné bydlení v Prachaticích. Chceme důstojně žít. Informace o jednání mimořádného zastupitelstva v pátek 13.11.2009, kde zastupitelé neschválili požadavek na snížení nájemného v městských bytech, na rozdíl od jiných měst je problémy občanů nezajímají.
2. Podpora výzvy vládě České republiky, kterou schválila Republiková rada Sdružení nájemníků ČR 1.10.2009 v následujícím znění : „S vědomím, že stát má odpovědnost za dostupnost bydlení občanů, Republiková rada Sdružení nájemníků vyzývá vládu ČR, aby neprodleně řešila hrozivou situaci týkající se zaplatitelnosti bydlení včetně, zvážení možnosti vyhlášení cenového moratoria na nájemné do přijetí zákonné úpravy a také zavedení důslednější regulace cen služeb, spojených s užíváním bytu, které ovlivňují celkové náklady na bydlení.
3. Podpora požadavků petice občanských sdružení městských částí Prahy , kteří podpořili petici občanů v Prachaticích, zastřešených sdružením „Občané za svá práva v Praze“. Jejich petice byla předaná zastupitelstvu Hlavního města Prahy, Ministerstvu pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR :
• Dostupné nájemní bydlení pro všechny skupiny obyvatel bez diskriminace věkem, zdravotním stavem a skutečností, zda nájemník bydlí v domě obecním, nebo u soukromého vlastníka.
• Zajištění slušného bydlení pro sociálně slabé občany.