Zastupitelé totiž v únoru na svém jednání schválili pěti hlasy uzavřít tento dodatek, který je součástí již uzavřené smlouvy o pronájmu řadu se společností z toho důvodu, že je vlastníkem. Tím, že obec zaplatí nájem, zajistí místním dodávku vody.