Zjistil to při náhodné návštěvě redaktor Deníku a ihned kontaktoval Židovskou obec. Deník tak byl prý první, kdo na nově spadané náhrobky upozornil.
„Nehledejte za tím nic násilného, v prachatickém regionu naštěstí k žádnému vandalismu v poslední době nedošlo,“ vysvětlovala Blanka Rozkošná ze společnosti Matana – správa budov a hřbitovů, která má na starosti správu mimopražských židovských památek.
Podle jejích slov padání náhrobků způsobilo tání a rozmoklá půda. „Náhrobky nestojí na rovném terénu a podstavce nejsou zcela stabilní. Vlivem povětrnostních podmínek letos spadly dva náhrobky, v minulých letech jsme zaregistrovali čtyři spadlé náhrobky,“ pokračovala Blanka Rozkošná. Židovský hřbitov, který se ve Vlachově Březí nachází zhruba čtyři sta metrů od náměstí, pod budovou bývalého pivovaru byl ale poškozen i jinak. Byly odlámány tašky pokrývající obvodovou zeď hřbitova, přímo na hřbitově se navíc povalují papírové krabice od vína a lahve od tvrdého alkoholu. Odlehlost místa, které je přístupné pouze po špatně značené a vegetací zarostlé cestě, podle místních občanů přímo nabádá k tomu, aby ho využívali nezletilí ke konzumaci alkoholu.
Přístupovou cestu ale nespravuje Židovská obec, ale soukromý vlastník. „Cesta není v našem vlastnictví, proto ji na naše náklady udržovat nemíníme. Spravujeme majetek mnoha zaniklých obcí a nemůžeme vynakládat tolik potřebné finanční prostředky na údržbu majetku, který není náš,“ uzavřela Blanka Rozkošná. Náhrobky na židovském hřbitově budou postaveny v souladu s ostatními pracemi a financemi na mnoha dalších hřbitovech. Zda to bude v letošním roce či v až v příštích letech prý závisí na mnoha okolnostech.

Radek Štěpánek