Podle starostky Husince Ludmily Pánkové tak Husinečtí o krok postoupí v třídění odpadu. „Technika je nakoupena, prostor připraven a zpracovává se provozní řád,“ uvedla Ludmila Pánková, starostka města.

Jako první na Prachaticku spustili provoz kompostárny ve Vimperku. Od podání žádosti o dotaci to sice trvalo tři roky, nakonec se ale Vimperksým podařilo kompostárnu otevřít již v září 2011. 

Druhou kopostárnu na Prachaticku, i když s jinou technologií, otevřeli v Prachaticích rovněž v září, ale o čtyři roky později. I tady trvalo několik let, než se podařilo vyprojektovat a dotačně podpořit výstavbu kompletního areálu nového sběrného dvora a kompostárny.