Problémy tak mají vlastníci parcel například v lokalitě na Kněžnicích, kde zahájení výstavby blokuje nesoulad s platným územním plánem a obdobné je to i v části Husince zvané Třešňovka. Tam dokonce až na jednoho vlastníka zbylí tři zájemci od záměru ustoupili. Důvod není jen v nedostatcích kolem napojení na sítě a komunikaci, ale hlavně v tom, že ani po více než roce s nimi nebyl městský úřad schopen uzavřít kupní smlouvu na pozemky, které jim zastupitelstvo schválilo odprodat.


Záměrem prodeje čtyř parcel na Třešňovce se přitom zabývalo již minulé zastupitelstvo. To schválilo 11. září 2008 prodej parcel za základní cenu 150 Kč/m². O měsíc později se uskutečnilo otevírání obálek a za další měsíc zastupitelé schvalovali prodej již konkrétním zájemcům. Už v tu dobu se ale objevil první zádrhel. Zájemci o volné parcely byli jen dva. Zatímco jednoho zastupitelé uspokojili v plné míře, druhého, který se ucházel o tři zbývající parcely, uspokojili jen z jedné třetiny. Přestože v podmínkách zveřejněného záměru žádné omezení, kolik parcel smí žadatel získat, nebylo, rozhodli zastupitelé, že druhému zájemci prodají jen jednu ze zbylých tří. Na následujícím zastupitelstvu pak měli schvalovat nový záměr. K tomu došlo až 24. března 2009 a následně až 10. června téhož roku schvalovali zastupitelé prodej zbylých dvou parcel dvěma novým zájemcům. Ti ale získali parcely za nižší cenu, než kterou nabízel městu původní zájemce, který chtěl parcely za cenu 200 korun za metr čtvereční. I když podle bývalého starosty Husince Roberta Klesnera rozdíl nebyl tak veliký, přesto svým rozhodnutím ochudili bývalí zastupitelé rozpočet města o zhruba šedesát tisíc korun.


Městu se navíc podařilo dotáhnout do konce kupní smlouvu pouze u jediné parcely. Neustálé odkládání mělo za následek, že si stavebníci svůj záměr rozmysleli, koupili si jiný dům v Husinci, nebo si postavili mimo katastr města. Husinec tak přišel o víc než jen o šedesát tisíc. Tím, že nebyli městští úředníci schopni zúřadovat prodej parcel, neobjevilo se v uplynulých dvou letech v příjmové části rozpočtu více než 400 tisíc korun. Uspokojivé odpovědi, proč se tak stalo, se za celou dobu od vedení radnice nikdo nedočkal. „Podle mého názoru nebyla vůle celou věc zúřadovat. V podstatě nebylo naplněno rozhodnutí zastupitelstva uzavřít kupní smlouvy. Druhá věc je, že se parcely prodávaly bez možnosti napojení se na stávající sítě a komunikace. Dokolečka se tak opakuje situace, že prodáváme stavební parcely, ale jsou to vlastně zahrady,“ komentuje bývalý zastupitel a současný místostarosta Petr Tesárek. „Pokud někdo takovou parcelu koupí, bude chtít, aby si své splnilo i město. Totéž platí i o Kněžnicích. Jestliže nebude vůle s tím pohnout dopředu, bude to pořád dokola,“ dodal Tesárek s tím, že současný územní plán sice vymezuje plochy určené k zástavbě, ale současně vymezuje i sítě a komunikace. A tyto věci jdou za městem.


Samotná výstavba je tudíž k nedohlednu. V pondělí totiž zastupitelé revokovali dřívější usnesení týkající se prodeje parcel. Ty jsou sice opět volné pro další zájemce, s vyhlášením záměru však město chvátat nebude. I kdyby to město udělalo, našlo zájemce a dotáhlo do konce kupní smlouvy, stavět se stejně nemůže. A to platí i pro dosud jediného právoplatného vlastníka, který na Třešňovce zůstal. Podle místostarosty Husince Petra Tesárka totiž nejprve město samo musí vyřešit buď ZTV, nebo rozhodnout, že zbylé parcely prodá developerovi, který se o zbytek postará a dořeší i připojení již prodané parcely.