V příštích letech tak vznikne nová alej, jež bude lemovat cestu k bývalé továrně Jitona. Loňští deváťáci alej založili, když zasadili první čtyři stromy, přesněji duby letní. „Chceme, aby školáci měli hezkou vzpomínku na svoje školní léta strávená ve Vimperku a do budoucna i místo, kam by se mohli podívat při svých návratech do rodného města nebo tam zahajovat třídní srazy," komentoval nápad založit Alej absolventů Josef Kotál z odboru životního prostředí. První čtyři stromy vysadili loni, nové čtyři duby bahenní přibudou během dneška a zítřka.

Včera se tak do sázení dalších dvou dubů pustili žáci dvou devátých tříd ze Základní školy TGM ve Vimperku. Dnes v deset hodin dopoledne své stromy zasadí také deváťáci ze ZŠ ve Smetanově ulici. Děti si u svého stromu umístí zároveň tabulku s nápisem, která třída v jakém roce strom zasadila.

Na závěr malé slavnosti, kterou provázejí nejen učitelé jejich základních škol, zástupci vimperské radnice, ale také mnozí rodiče vycházejících žáků, čeká jednotlivé třídy společná fotografie u toho svého dubu, jako vzpomínku na konec své školní docházky.

Jaroslav Pulkrábek