Rozšíření požáru pak podle mluvčí hasičů nahrává nejen sucho, ale hlavně vítr. „Povětrnostní podmínky nekomplikují jen vlastní zásah našich jednotek, ale už samotný vznik požáru. Lidé často nejsou schopni odhadnout povětrnostní podmínky a požár se tak šíří velmi rychle, takže není už v jejich silách udržet vypalování pod kontrolou," varovala mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů.


Lidé to sice příliš nerozlišují, ale plošné vypalování porostů a pálení trávy jsou dva odlišné pojmy. „Vypalování trávy, zjednodušeně řečeno, je ze zákona o požární ochraně zakázáno," zdůraznila mluvčí hasičů. Trávu je možné pouze spalovat, byť za dodržení jasných podmínek, což je osoba způsobilá starší osmnácti let, ohraničení ohniště, sílu a směr větru a podobně. „Právnická a podnikající fyzická osoba má přitom povinnost ohlásit pálení trávy na operační středisko buď telefonicky, nebo přes elektronický formulář. Fyzická osoba, která bude pálit trávu na zahradě, tuto povinnost sice nemá, ale doporučujeme to. Jednak předem o takové činnosti víme a v případě požáru máme usnadněné dohledání místa, a jednak jako zabránění planým poplachům," radí Vendula Matějů.


V obecné rovině řeší vypalování trávy také zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V drtivé většině případů se ale jeho obecné ustanovení nedá v praxi použít. „Muselo by se jednat o lokalitu, na které by se vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů, nebo pokud by vypalováním trávy byly poškozeny dřeviny. Vypalování samotné zákon přímo nezakazuje vyjma velkoplošných chráněných území," shrnula Jitka Koubalíková, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích. I kdyby ale oheň postihl nejen suchý travní porost, ale i významný přírodní fenomén, není až tak jisté, zda by orgán ochrany přírody k postihu nakonec přistoupil. „Je nutno prokázat nadměrný úhyn, to znamená, že musíme prokázat čeho a kolik vlivem vypalování trávy uhynulo, a nakolik tato činnost ovlivnila místní populaci," upozornila Jitka Koubalíková.


A do důkazní nouze se orgány ochrany přírody a krajiny dostávají i z důvodu mnohdy neexistujícího průzkumu dané lokality před požárem. Problematické by pak bylo i stanovení výše pokuty odpovídající míře poškození přírody.