Blíží se konec roku a s ním také příprava rozpočtu na následujících dvanáct měsíců. Volarští již několik let řeší schválení nového rozpočtu ještě před koncem roku. A jak potvrzuje starostka Martina Pospíšilová, bude tomu tak i letos.


Už máte alespoň nástřel rozpočtu pro příští rok?
Máme za sebou několik pracovních schůzek, při kterých jsme dávali dohromady požadavky našich příspěvkových organizací a jednotlivých odborů městského úřadu. Připravili jsme pak návrh rozpočtu pro příští rok, který vyvěsíme, aby se s ním mohla seznámit i veřejnost ještě před jednáním zastupitelstva 16. prosince.

Starostka Volar Martina PospíšilováJe složité nyní předjímat, nakolik do návrhu předloženého v konečném znění radou města zasáhnou připomínky obyvatel a zastupitelů města, nicméně lze už nyní zmínit alespoň nejzásadnější investice?
Návrh rozpočtu jsme pro příští rok stavěli jako vyrovnaný. Na základě potřeb příspěvkových organizací a odborů města nám na velké investice peníze nezbývají. Rozpočet počítá výhradně s příjmy, o kterých jsme si jisti, že je město získá, což je zhruba 62 milionů na straně příjmů a tatáž částka i na straně výdajů. V takto sestaveném rozpočtu nám tedy peníze na velké investice už nezbývají. Protože je příští rok volební, nechceme zatížit rozpočet města vyššími výdaji, proti kterým bychom neměli odpovídající příjmy.


Držíte se tedy při zemi s investicemi i proto, že se na podzim příštího roku uskuteční komunální volby a nechcete tak zatížit nové zastupiteli tím, že byste lidově řečeno, udělali průvan v pokladně a začali něco, s čím by nemuseli noví zastupitelé až tak souhlasit, ale nedalo by se to vzít zpět?
Je to přesně tak. Rozhodně je naším mottem, že chceme vedení města předat novému zastupitelstvu včetně jeho financování v takovém stavu, v jakém jsme do svého volebního období vstupovali my.


Nicméně za poslední tři roky se ve Volarech hodně investovalo, takže sami jste v obecní kase nějaký průvan přece jen udělali?
S tímto názorem nemohu rozhodně souhlasit. S čistým svědomím si naopak troufnu tvrdit, že jsme dobrými hospodáři, jak nám ukládá i zákon o obcích.


Ale přece jen, koupili a otevřeli jste městský hotel. Znamená to, že tahle investice městský rozpočet nezatíží do budoucna?
Může to tak vypadat, ale je to trochu jinak. Jak pořízení hotelu, tak jeho rekonstrukce a vybavení byly sice finančně nákladné záležitosti, ale podařilo se nám to řešit jiným způsobem. Město si bralo půjčku na zateplení základní školy a rekonstrukci sběrného dvora. Původně jsme chtěli půjčku jednorázově splatit ve chvíli, kdy na tyto akce obdržíme dotace. Ale protože jsme byli okolnostmi nuceni investovat do hotelu Bobík, půjčku jsme jednorázově nesplatili, ale děje se tak postupně a prostředky, které se nám vrátily za předfinancování obou akcí, využilo město pro hotel Bobík.


Protože jste se tomu vyhnula, vrátím se k tomu a zeptám se ještě jednou, jaké investice město Volary plánuje pro příští rok?
Byli bychom rádi, pokud by se nám v příštím roce opět podařilo získat nějaké dotační peníze. Protože město se svěřenými prostředky dobře hospodaří, určité peníze k dispozici máme i z minulých let. Chtěli bychom zateplit poslední panelový dům v majetku města. Velkou prioritou pro nás je zahájení revitalizace centra Volar, která by se měla provádět ve třech oddělených etapách. Rádi bychom tedy v příštím roce zahájili a dokončili alespoň první etapu.

Ilustrační foto

Zmiňujete, že byste si rádi sáhli na nějaké dotační tituly. To ale znamená, že musíte mít peníze v rozpočtu, případně v rezervě, nejen na vlastní podíl města, ale i na předfinancování celé akce. A to i s vědomím, že podíly dotačních prostředků se v posledních letech docela zásadně snižují. Už je jasné, na jaké dotace byste si v příštím roce rádi sáhli?
Teď je to těžko říct, protože v tuto chvíli není vůbec jisté, jaké dotační tituly se objeví. Pochopitelně bychom určitě uvítali dotační titul, který by řešil příspěvky na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou. To je ve Volarech velká bolest a současně i naše další priorita. Jen připomenu, že máme skvělý projekt na domov pro seniory. Bohužel jsme od něho zatím museli ustoupit, jelikož Volary nejsou z pohledu Jihočeského kraje preferovanou vhodnou a potřebnou lokalitou pro takové zařízení. Proto bychom chtěli prozatím vybudovat alespoň nový dům s pečovatelskou službou. Necháváme zpracovat projekt na dům s číslem popisným 144 vedle kostela, který bychom chtěli na dům s pečovatelskou službou přestavět.


Co máte v zásobníku projektů pro případné dotace?
Zůstává nám projekt na rekonstrukci ulic Budějovická a Tovární. S tím jsme žádali o dotaci z ROPu, ale nepodařilo se ji získat. Pokud se v příštím roce podobné dotační možnosti objeví, znovu budeme žádat. Není to jediný projekt, který máme připravený. Hotov je pro revitalizaci náměstí, máme k dispozici studii pro revitalizaci sídliště Míru, kterou chceme dotáhnout do fáze projektu. Projekt včetně stavebního povolení máme na zateplení posledního městského panelového domu a chybí nám už jen výběrové řízení na firmu. Vše bude záležet na tom, jaké budou dotační možnosti.