Touto žádostí se již zabývalo také zastupitelstvo města, které v rozpočtovém opatření mimo jiné uvolnilo částku 30 tisíc korun, jež je určena na projekt ke stavebnímu povolení. Vedení města mělo již také předem zpracovaný rozpočet na celou akci, ta by měla být ve výši 80 tisíc korun.