Po dvou letech se centrem města opět nesly tóny čtverylky a prostor před hotelem Bobík zaplnily desítky tančících párů.


Letos to bylo již potřetí, kdy se žáci Základní školy ve Volarech připojili k celoevropskému tanečnímu festivalu s názvem Evropský den čtverylky. A tentokrát jim přijely pomoct rozšířit řady i děti z Borových Lad.


Zda padl loňský rekord v počtu účastníků, který za všechna místa v Evropě, kde se čtverylka tančila, činil více než 45 tisíc lidí, ještě není známo. Nicméně pro Volary to rekord určitě byl. „Loni jsme se neúčastnili, ale rok před tím tady na náměstí bylo osmadvacet párů. Letos tu bylo párů devadesát," neskrýval radost z takového zájmu Petr Horálek, ředitel Základní školy Volary.


Pro nácvik sice museli ve škole upravit rozvrh, ale výsledek stál za velký potlesk, kterého se všichni na konci i dočkali. „Nejdříve se zkoušelo po ročnících, ale konečný nácvik už byl společný v tělocvičně," dodal. Nicméně samotné vystoupení na náměstí museli dát spolu s dětmi z Borových Lad, jak se říká, na první dobrou. „Společný nácvik nebyl možný, ale trénovali jsme ve škole v tělocvičně," podotkla ředitelka Základní školy v Borových Ladách Alena Braunová. A nutno říct, že absence secvičné nebyla vůbec znát. Takže spokojený mohl být i taneční mistr Jan Fíla, který na přípravy i samotný tanec dohlížel a vedl páry k co nejlepšímu výkonu.


Myšlenka na spojení měst a národů vznikla v roce 2002 v tanečním svazu v Mariboru. A i když byla původně směrována především na středoškoláky a vysokoškoláky, postupem času se k akci připojovaly jak děti mladší, tak nezůstali stranou ani senioři. A jak jinak spojit národy, než něčím, co je přirozené a čemu rozumějí všichni lidé na celém světě, a to je tanec. A jako nejjednodušší byla již na začátku vybrána francouzská čtverylka, která se v jeden okamžik tančí po Evropě dodnes.